I samband med att Erland Olauson fick uppdraget förlängdes emellertid utredningstiden med ett år.

När Sekotidningen i våras intervjuade infrastrukturminister Tomas Eneroth var han optimistisk kring möjligheterna att ro utredningen i hamn på bara tre månader.

– Det måste vara ambitionsnivån. Det är bråttom, det vet jag, men jag tycker att jag brukar vara rätt effektiv, svarade han då på frågan om beslut skulle hinnas med innan valet den 9 september.

Nu hann man inte ens tillsätta en utredare förrän dagen innan deadline.

Varför blev det så?

– Det har varit komplicerat, att både få fram direktiv och sedan få fram utredare. Det är ett komplext uppdraget så det har varit tvunget att förbereda det ordentligt.

Utredaren, Erland Olauson, är jurist och har varit avtalssekreterare och chefsjurist på LO.

– Jag är väldigt glad att kunna presentera honom som utredare. Han har en väldig erfarenhet, inte minst juridiskt och han har en stor förståelse för samhällspolitiska utmaningar, som det här handlar om, säger Tomas Eneroth.

Hur är det med hans järnvägskompetens?

– I utredningen är det naturligtvis så att han kan knyta till sig experter och, inte minst, samråda med alltifrån Seko till järnvägsföretagen andra aktörer. I det här läget tror jag att det är viktigare att ha en utredare som kan göra rätt avvägningar mellan de olika intressen som finns.

Vilka intressen är det?

– När direktiven kom fanns det en hel del kritik från Sveriges byggindustrier och en del av järnvägsföretagen. Och det är naturligtvis en intressekonflikt som jag kan ha förståelse för, men regeringen är tydlig. Vi måste få en helt annan styrning av järnvägsunderhållet och då måste Trafikverket ta en helt annan roll än tidigare.

Hur ser tidplanen ut?

– Om vi får fortsätta att regera och om jag får fortsätta att vara infrastrukturminister då är detta något vi bör klara av de kommande åren.

Och om ni inte får fortsätta?

– Varken Sverigedemokraterna eller Alliansen vill detta. Så om det blir regeringsskifte innebär det att det blir fortsatt den fria marknaden som styr. Men vi är väldigt tydliga med att Infranords basunderhåll ska föras över till Trafikverket. Det blir i princip 50 procent av basunderhållet vilket vi bedömer är helt nödvändigt med tanke på alla resurser vi nu lägger på järnvägen.

Så du lovar att det kommer att ske om ni får fortsätta regera?

– Ja, förutsatt att vi får stöd för det i riksdagen. Men min vilja är mycket tydlig och jag har jobbat hårt med det så jag är glad att vi har kommit så här långt nu.

Sekotidningen har sökt Erland Olauson.