I april 2018 avskedades fyra biljettkontrollanter av ISS, som sköter kontrollen av biljetter inom Stockholms kollektivtrafik.

Arbetsgivaren anklagade dem för stöld och bedrägeri; för att ha blippat sina egna SL-kort för att tjäna in arbetstid och bättra på statistiken för kontrollerna. Detta har förnekats av kontrollanterna, som menar att tillvägagångssättet var godkänt av arbetsgivaren.

Stämning

– En av våra medlemmar blippade nio sekunder efter att hans pass började och vi har svårt att se hur det kan vara stöld av arbetstid, har Thomas Gorin Weijmer tidigare sagt.

Seko inledde förhandlingar med ISS och arbetsgivarorganisationen Almega, för att kontrollanterna skulle få sina jobb tillbaka, men utan framgång.

Då stämde Seko ISS i Arbetsdomstolen och krävde att avskedandet ogiltigförklarades, samt att lön och skadestånd betalas ut.

Stämningen har gällt tre kontrollanter, den fjärde var inte medlem i förbundet tillräckligt länge för att få rättshjälp.

Inga detaljer

Efter över ett år har alltså en förlikning träffats. Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko, vill inte ge några detaljer vad överenskommelsen innebar.

– På våra medlemmars begäran lämnar förbundet inga kommentarer, säger han.