-Det är beklagligt. Arbetsgivaren står fast vid att det finns en saklig grund för avsked, vi framhärdar att det inte finns det. Vi tycker de agerar hänsynslöst, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Thomas Gorin Weijmer

En av de avskedade kontrollanterna säger till Sekotidningen att det känns tufft just nu. Hoppet står till Arbetsdomstolen.

-Jag vill hålla optimismens lampa lysande, då blir det lättare att klara vardagen. Min ekonomi är hårt ansträngd och jag vet inte hur det blir framöver. Jag har sökt a-kassa, men inte fått något besked, säger hen.

 

Det var i början av mars som fyra biljettkontrollanter avskedades av ISS, som sköter kontrollen av biljetter inom kollektivtrafiken i Stockholm. Arbetsgivaren anklagar dem för stöld och bedrägeri, som de ska ha gjort sig skyldiga till genom att validera, ”blippa”, sina egna SL-kort. Genom att blippa kortet ska de ha tjänat in arbetstid.

Enligt Seko är arbetssättet känt av ISS som instruerat kontrollanterna att blippa sina kort när utrustningen varit avstängd eller krånglar. Det egna kortet används av kontrollanterna för att kolla att utrustningen fungerar.

-En av våra medlemmar blippade nio sekunder efter att hans pass började och vi har svårt att se hur det kan vara stöld av arbetstid, säger Thomas Gorin Weijmer.

Han säger också att Seko velat gå in och bemöta anklagelserna för var och en av de avskedade, vilket Almega inte gått med på.

-Det är ytterst anmärkningsvärt, säger Thomas Gorin Weijmer.

Ulrika Andersson, affärsområdeschef på ISS, säger att företaget har nolltolerans när det gäller brott mot reglerna.

-Alla anställda har fått utbildning om reglerna. Jag kan inte gå in djupare i det här än så. Vi tar diskussionen med Seko direkt, inte via media, säger hon.

Seko planerar att gå vidare till Arbetsdomstolen för tre av biljettkontrollanterna. Den fjärde blev inte medlem i Seko förrän sent och omfattas inte av rättshjälpen.

-Tyvärr, men vi har den principen att den som inte varit medlem en längre tid inte kan få den typen av stöd, säger Thomas Gorin Weijmer.