– Jag hoppas att kongressen kan sätta dagordningen åt oss, hur de närmsta fyra åren kommer att se ut, säger Gabriella Lavecchia.

Hon har i skrivande stund varit Sekos förbundsordförande i över tre månader.

– Den första tiden har bara varit rolig och präglats av händelser som fått stor medial uppmärksamhet, som jag inte riktigt varit van vid i min tidigare roll som vice ordförande.

I juli tog nämligen Mark- och miljööverdomstolen beslut om att inte förnya Cementas kalkbrytning på Gotland – vilket får, enligt Seko, katastrofala konsekvenser, inte bara för anställda inom anläggnings- och byggbranschen, utan för hela samhället. Samma månad togs två kriminalvårdare gisslan av intagna på anstalten Hällby utanför Eskilstuna.

Allt fokus på kongressen

Nu ligger allt fokus på Sekos andra och sista etapp av kongressen, som hålls den 12–13 oktober. Den första delen av kongressen var i juni.

– En kongress är demokratins absoluta högtidsstund. Det är där vi kommer att fortsätta att mejsla ut de kommande fyra åren. Det kommer att bli väldigt kul.

Gabriella Lavecchia efter att hon valts till Sekos förbundsordförande.

Bland annat ska hela 164 motioner diskuteras och röstas på – en fördubbling jämfört med förra kongressen. Dessutom tas 104 utlåtanden upp.

Rapporten Seko Framtid, som tagits fram av flera representanter inom Seko, ligger till grund för en del av motionerna, förklarar Gabriella Lavecchia.

– Tanken med rapporten var att stimulera hela organisationen, att utifrån den ha diskussioner och skriva motioner till kongressen. Det var ett slags demokratiprojekt. Sedan blev det lite haltande. Pandemin kom när rapporten var klar och de här stora diskussionerna som vi ville ha fick läggas på is.

Kan du nämna något som tas upp i rapporten, som du tycker är en viktig fråga?

– Det är inga skarpa förslag som läggs fram. Rapporten pekar mer på saker som har iakttagits. En av slutsatserna, som en del tar upp i sina motioner, är att förbundets organisation behöver ses över genom en utredning. Det hänger ihop med att antalet förtroendevalda blivit färre med åren och att Seko har många organisationsled.

Andra idéer som lyfts fram i både rapporten och motioner är ett ökat ansvar för förtroende- valda att rekrytera medlemmar och mer facklig utbildning. Att alla arbetsplatser ska ha ett eget fackligt ombud, samt att förbundet ska vara snabbare på att förutse förändringar i olika branscher lyfts också fram.

Farhågan: Att inte alla ska få komma till tals

Kongressens andra del i oktober sker digitalt via så kallade hubbar ute i landet, där ombud från respektive region samlas fysiskt, men i mindre grupper.

– Jag tror att det kommer att gå galant. Men det blir inte som det brukar vara på en stor kongress, där du får den här nerven, känslan av att se tvåhundra människor i ett rum tycka någonting. Det är storslaget, verkligen!

Har du någon farhåga inför kongressen?

– Det är väl att alla som vill inte kommer att få komma till tals. Det blir ju många motioner på kort tid.

Kommer alla motioner som röstas igenom att förverkligas de närmsta fyra åren?

– Det beror på hur motionen är formulerad. Vissa beslut genomförs absolut, medan andra kan ta tid att genomföra.