En av anledningarna till att Klubb 111 fick årets jämlikhetspris är deras framgångsrika förhandlingsarbete med tarifflöner.  Fram till maj 2018 hade lokalvårdare individuellt satta löner, vilket många var missnöjda med.

Det här visar på att det finns klubbar som jobbar med rättvisefrågor och solidaritet. Det är inte bara en fråga vi jobbar för, vårt arbete har också gett resultat

Jannis Konstantis, klubbordförande.

Men efter många års kamp för tarifflöner nåddes en uppgörelse med MTR. Den gick ut på att arbetsgivaren sköt till en del pengar och att de lokalvårdare med högsta individuella lönerna avstod från det årliga lönepåslaget.

Övrig trafikpersonal bidrog med 0,3 procent av löneökningen för att hjälpa till med finansieringen.

– Det här är väldigt unikt. Dessutom förhandlar klubben väldigt ofta själva, undantagsvis tar de hjälp av ombudsman i förhandlingar. De har också en hög facklig anslutningsgrad, på städarna är den 90-procentig, vilket är ovanligt bland lokalvårdare, säger grundaren av jämlikhetspriset Per Sundgren.

Klubb 111, som organiserar tunneltågförare, tågvärdar, servicepersonal, trafikledare och lokalvårdare, får även priset för att ha förbättrat villkoren för lokalvårdarna under 2019. De som var deltidsanställda med timlön fick månadslön med samma rättigheter som heltidsarbetare.

Klubben jobbar för solidaritet

Jannis Konstantis, ordförande i Klubb 111, är glad över priset.

– Det här visar på att det finns klubbar på lokal nivå som jobbar med rättvisefrågor och solidaritet. Det är inte bara en fråga vi jobbar för, vårt arbete har också gett resultat, säger han.

Har tarifflönerna bidragit till mer jämlikhet?

– Man tjafsar inte längre om sina löner, om ens arbetsgivaren tycker om en, eller varför man inte fått högre lön. Man behöver inte känna någon press över att jobba på ett visst sätt för att få lönehöjning.

– Vi tycker det här har varit bra och skapat mer rättvisa på arbetsplatsen. Vi är förvånade att inte andra klubbar vill ha det så här, säger Jannis Konstantis.

Hur jobbar klubben med jämlikhetsfrågor?

– Vi jobbar med arbetsmiljö mycket men den största frågan hos oss är lönen. Det är inte så att allt är frid och fröjd nu när lokalvårdarna fått tarifflöner och månadslön. Men nu finns det förutsättningar att förbättra i stort, för alla våra medlemmar och hela kollektivet, arbetarklassen här och utomlands. För om det försämras för en, så försämras det för alla.

Nina Björk får hederspris

Jämlikhetspriset delas ut av stiftelsen Jämlikhetsfonden, som bildades 2015 av Per Sundgren och tankesmedjan Katalys. Stiftelsen ger även ut ett hederspris. I år till författaren Nina Björk för att ha ”påverkat debatt och ideologiskt klimat i Sverige.”