Flera tågvärdar som Sekotidningen talat med känner sig lurade och kränkta. De tycker det känns orättvist att nyanställda kommer direkt in på slutlön. Ingen av tågvärdarna vill framträda med namn.

Tarifflöner

SJ har tarifflöner med tre lönesteg, varav det tredje är slutlön. Fram till 1 maj har alla som fått fast jobb och som har minst två års arbetslivserfarenhet placerats i lönesteg 2. Där stannar man i två år, enligt kollektivavtalet.

Efter första maj gäller nya regler. Den som har tre års arbetslivserfarenhet kommer nu direkt in på slutlön, 26 125 kronor, när hen får fast jobb. Tidigare var det inte möjligt att ge nyanställd personal slutlön.

–Jag har räknat ut att jag förlorar 73 000 kronor i pensionsgrundande inkomst, säger en av de tågvärdar som anställdes strax före 1 maj och som inte omfattas av de nya reglerna.

–Vi gör ett bra jobb och vill bli uppskattade för det, säger hen.

Usel stämning på SJ

Andra hävdar att stämningen på SJ är usel just nu och att det har uppstått en misstänksamhet mellan olika grupper av anställda där man frågar: när anställdes du?

–Personal ställs mot varandra, säger en tågvärd.

En annan understryker att det inte är de nyanställdas fel att de får högre lön.

–Vissa låter sitt missnöje gå ut över de nya. Det blir lite mobbning. Det är förstås inte okej.

Andra hävdar att flera tågvärdar sagt upp sig till följd av missnöje.

Tågvärdarna kritiserar SJ för att ett visst anställningsdatum avgör vilken lön man som enskild får. Det uppfattas som slumpmässigt och obergipligt. Flera som Sekotidningen talat med vill ha kompensation – gärna retroaktiv lön – för att de hade ”oturen” att anställas på fel sida 1 maj.

SJ:s förhandlingschef Magnus Ohlsson säger att förändringen av lönestegen gjorts för att locka timanställda att ta fast anställning. Före 1 maj hade timmisar högre lön än fast anställda med lika lång erfarenhet och har, enligt SJ, därför inte velat gå över till tillsvidareanställning.

Facket har pekat på problem

Det har inte varit något problem för timanställda att arbeta full tid och därmed komma upp i högsta lönen.

Enligt företrädare för Seko är det facket som pekat på att det behövts en förändring så att timanställda ska kunna behålla sin lön när de blir fast anställda.

Magnus Ohlsson ser ingen anledning att göra några förändringar i lönestegen. Samtidigt har han förståelse för den frustration som personalen känner. 

–Det kan kännas orättvist, det förstår jag. Men vi slöt ett nytt kollektivavtal 1 maj och det är det som gäller, Vi har blivit uppvaktade av Seko som vill att vi förändrar avtalet, men vi har sagt nej. Det tar vi som arbetsgivare ansvar för.

Hade ni inte kunnat förutse att det skulle bli ett missnöje med de nya reglerna?

–Nja, vi trodde mer att det fanns ett missnöje med att timanställda har haft högre lön i förhållande till de fast anställda. Jag har inte fått några indikationer på att personal sagt upp sig på grund av det här.

Elias Cataño Cayetano är ordförande för ombordarna i Seko klubb SJ trafik. Han har inte förhandlat om den nya lönestegen och vet inte vad som faktiskt avtalats. Han har ännu inte fått se protokollet från förhandlingen.

Förstår frustrationen

Han och klubben hade dock förespråkat en särskild lösning för alla de som får lägre lön på grund av den nya löneinplaceringen.

–Jag förstår den frustration som medlemmarna känner, säger han. Mer kan jag inte säga just nu.

Företrädare för SJ:s förhandlingsorganisation avböjer i dagslöget att kommentera den nya lönestegen.

Den högre lönen för timmisar är en följd av strejken på Öresundståg 2014 och var ett sätt för Seko att göra det dyrare med timanställda. Timanställda har kvar sin lön även efter 1 maj.