Att flytta personal fram och tillbaka vart femte år kostar på. Både i pengar och kraft, men Gerard Woll, vice ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på FMV, tar det hela med ro. Såväl överflyttningen till FMV som återflytten till Försvaret ser han som positiva.

Ny arbetsgivare för 1500 i försvaret

Nyhet

– Innan vi flyttades över till FMV var det lite si och så med organisationen. Därför var det bra att få byta myndighet och få civila ögon på sig under en tid. Men nu känns det som att komma hem igen. Jag tror att det är bra att vara så nära kunden som möjligt. Ska vi laga Försvarets materiel tror jag att det är bra att vi också tillhör Försvaret, säger han.

Av de cirka 2000 som nu ska byta arbetsgivare är omkring 600 medlemmar i Seko, enligt Gerard Woll. När det kommer till arbetsuppgifter och arbetsplats blir det ingen skillnad för dem.

– Det de gör idag kommer de också göra i morgon, bara med andra arbetskläder och lite ändrade rutiner. Jag tror att det kommer att bli en väldigt liten förändring så det finns inte någon anledning till oro.

När det gäller lön och andra villkor tror han inte att det kommer bli så stor skillnad. Somt är bättre nu, annat blir bättre sedan. Som exempel nämner han Försvarets arbetstidsavtal som inte riktigt är anpassat efter hur de anställda i FMV arbetar. På FMV finns det ett antal anställda som reser runt i Sverige och för dem blir det lite annorlunda.

– På FMV får vi ersättning för endagsförättningar, men det finns inte inom Försvaret. Å andra sidan får de full lön för restid, medan vi bara får restidsersättning som är betydligt lägre.

Nyordning med strul

Reportage

Regeringen gav den 8 februari Försvarsmakten och FMV i uppdrag att genomföra den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Tanken är att återflytten ska leda till ett stärkt försvar med ökad operativ förmåga.