Det var i våras som en anställd på Vattenfall Services AB fick starkström genom kroppen och brännskador på både händer och rygg, skriver tidningen Arbetet.

Olyckan inträffade när han skulle kontrollera oljenivån i ett ställverk i Arjeplog. Skadorna var så allvarliga att de ledde till över två månaders sjukskrivning.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har nu beslutat att Vattenfall Services AB måste betala 300 000 kronor i företagsbot för brott mot arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren hade inte gjort någon riskbedömning av arbetsmomentet, något som arbetsmiljölagen kräver.

Om en tillräcklig riskbedömning och analys hade gjorts så hade man kunnat begränsa bristerna i säkerheten.

Till exempel kunde arbetsuppgiften ha utförts när strömmen var avstängd. Då hade skadan med stor sannolikhet inte inträffat.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.