Ett stort problem är att entreprenörskedjorna är för långa och konkurrensen vid upphandlingar för hård, enligt Seko och Elektrikerna. Något som leder till att bolagen utsätter elmontörer för extrem press och fara:

Efter dödsolyckan: ”Det är för jävligt rent ut sagt”

Nyhet

”Ingen tar ansvar, eller vet var ansvaret ligger, när entreprenörer anlitar underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer. Organisationsmodellen som råder i branschen är riggad för olyckor, och i vårt yrke är olyckor ofta dödliga”, skriver Sekos ordförande Valle Karlsson och Elektrikernas ordförande Jonas Wallin i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Ny lag

Förbunden vill se en ny lag som ser till att de stora nät- och produktionsbolagen i landet är skyldiga att ha egen personal för underhåll, drift och tillsyn.

”Det är också en fråga för rikets säkerhet, om strömförsörjningen slås ut kan det snabbt leda till allvarliga krissituationer i samhället”, säger Valle Karlsson och Jonas Wallin.

Vattenfall-tekniker dog i elolycka

Nyhet

Ett annat problem som pekas ut är att samverkan mellan ansvariga myndigheter är för dålig, vilket leder till brister i dödsfall- och olycksutredningar. Till exempel tar idag Arbetsmiljöverket hand om olyckor – medan Elsäkerhetsverket ansvarar för elolyckor.

Det är en ”ohållbar situation”, menar Valle Karlsson och Jonas Wallin, som tycker att myndigheterna ska göra mer omfattande utredningar om de bakomliggande organisatoriska orsakerna till olyckorna.

Inget mandat

Elsäkerhetsverket håller inte med:

– Att utreda bakomliggande arbetsmiljörelaterade orsaker till de aktuella olyckorna ligger inom Arbetsmiljöverkets mandat, säger Anders Richert, som är avdelningschef för Anläggningar, i en skriftlig kommentar till Sekotidningen.

Han menar också att det redan idag finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket.

– Frågor rörande arbetsgivarens skyldigheter att säkerställa en god arbetsmiljö faller alltid under Arbetsmiljöverkets regelverk. Där har Elsäkerhetsverket inget mandat att agera. I egenskap av expertmyndighet bistår vi dock Arbetsmiljöverket i deras utredningar vid förfrågan.