I panelen satt bland andra Ingela Edlund från Seko. Hon efterlyser forskning kring hur människor väljer yrke, något som saknas i Sverige.
– Forskning från andra länder visar att många hbtq-personer väljer yrke utifrån var de tror att de ska accepteras och då blir det kanske inte alltid det jobb man egentligen vill ha. Om vi får veta hur det ser ut i olika branscher kan vi ta diskussionen med arbetsgivarna där och se till att det blir inkluderande arbetsplatser, säger hon till Sekotidningen efter seminariet.

Många av paneldeltagarna var självkritiska och tyckte att hbtq-frågorna hittills hamnat i skymundan.
– Vi riskerar att bli den sista bastionen för gubbighet och intolerans. Traditionellt har vi satsat på den fysiska arbetsmiljön och missat den psykosociala, sade till exempel Elektrikerförbundets vice ordförande Per-Håkan Waern.
Men nu tar man tag i de frågorna tillsammans med arbetsgivarna i projektet Upplyst Sverige, en satsning mot skolor och arbetsplatser för att skapa en inkluderande bransch.
Målareförbundets paneldeltagare, Stefan Johansson, var inne på samma tankegångar.
– Vi har varit lite  dåliga på att ta hand om de här frågorna. Men nu har vi jobbat hårt för ökad bredd i yrket så nu är närmare 30 procent kvinnor och det har i förändrat klimatet. Och under den obligatoriska utbildningen för att bli målare ingår samtal om inkluderande arbetsplatser.

Panelen var helt överens om att just inkluderande arbetsplatser är en mycket viktig fråga. Bland annat lyftes att man aktivt bör rekrytera hbtq-personer till förtroendeposter, för att på så vis få fler att våga komma ut.
– Det krävs ett aktivt arbete för att de som vill komma ut som hbtq-personer ska våga göra det och känna sig trygga på jobbet. Men vi måste också respektera dem som av någon anledning inte vill det och skapa arbetsplatser där det inte ska spela någon roll, utan att atmosfären är öppen och tillåtande, säger Ingela Edlund.

Slutligen höjde hon ett varnande finger inför valet i höst.
– Utvecklingen i de här frågorna går framåt, men det finns ett växande parti som inte tycker att de här frågorna är viktiga. Så även om det ser bra ut nu kan det vända snabbt. Därför är det viktigt att vi som fackliga organisationer är aktiva även i politiska frågor.