Enligt Solereneriet ska rekonstruktionen av företaget vara klart före sommaren. Under tiden kommer verksamheten att fortsätta som vanligt medan alla skulder är frysta, vilket görs i syfte att undvika konkurs, skriver Fastighetsfolket.

Solreneriets drygt  900 anställda kommer att få sina löner utbetalda som vanligt, men via den statliga lönegarantin.

I ett pressmeddelande uppges orsaken till det dystra ekonomiska läget vara städ- och saneringsuppdrag som företaget har haft av pendeltågen och tunnelbanan i Stockholm.

Seko: Städare lurade på övertidsersättning

Nyhet

”Uppdraget för pendeltågen avslutades redan våren 2018 men medför ändå kostnader som fortfarande belastar bolaget. Det andra åtagandet som orsakar bolaget stora kostnader är städningen av Stockholms tunnelbanetåg och depåer,” står det.

”Ett hinder”

Sektotidningen har tidigare rapporterat om att minst ett tiotal tidigare deltidsanställda lokalvårdare på Solreneriet har väntat i flera månader på att få rätt ersättning för sitt arbete. I ett fall saknas 95 000 kronor.

I februari meddelande Seko att man driver lokalvårdarnas sak till central förhandling.

Enligt Sekos ombudsman Carolin Evander kan rekonstruktionen påverka medlemmarnas möjligheter att få sina pengar.

– Det är klart det är ett hinder. Men det som är positivt är att de fått rekonstruktionen beviljad. Om de hade gått i konkurs hade vi inte fått några pengar, säger hon till Sekotidningen.

Seko: Solreneriet bröt mot lagen vid uppsägningar

Nyhet

”Inget är garanterat”

Som tidigare planerat, kommer en förhandling att hållas mellan Seko och Solreneriet den 27 februari.

– Vi kommer försöka lösa alla tvister som vi har och säkerställa att våra krav tas upp i de skulder som företaget måste hantera i rekonstruktionen. Inget är garanterat. Vi får se hur det går och om vi kommer överens. Men om de klarar en rekonstruktion och får en ekonomisk balans så ser möjligheterna bättre ut.

Tina Hellstadius, vd på Solreneriet har tidigare avböjt att kommentera förhandlingarna som bolaget har med Seko.

– Vi sköter dialogen vid förhandlingsbordet, inte via medier. Almega företräder oss på central nivå, har hon sagt.