Uppdaterad med Solreneriets kommentar

Carolin Evander är ombudsman på Seko Stockholm med ansvar för Solreneriet. Hon säger att såväl medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd kräver att företag innan de lämnar uppsägningsbesked till personalen förhandlar med facket om arbetsbrist och omplaceringsmöjligheter.

Solreneriet säger upp städavtal – 130 blir av med jobbet

Nyhet

-Det ska ske i en viss ordning för att följa lagen. Först ska företaget kalla facket till en förhandling om att de planerar en förändring av verksamheten, då går man igenom turordningslistan och ser vilka omplaceringsmöjligheter som finns. Först därefter ska arbetsgivaren säga upp personer som inte kan vara kvar, säger Carolin Evander.

Markering mot bolaget

Det här betyder inte att de som nu sagts upp på tunnelbana kan få skadestånd, men det är en markering mot bolaget, som inte skött ärendet på rätt sätt, menar Seko.

Carolin Evander säger att det finns omplaceringsmöjligheter inom Solreneriet, både på spårområdet där Solreneriet har kvar kontrakt på delar av pendeltågen och Arlanda Express, och troligtvis även i övrig städverksamhet i Stockholm, där Fastighets har avtal och medlemmar.

Lämnar avtal med MTR

-Arbetet med att hitta andra jobb till medlemmarna inom företaget har börjat nu, men borde ha gjorts tidigare.

Det var den 9 oktober som Solreneriet meddelade att företaget lämnar avtalet med MTR om att städa tunnelbanetåg och depåer i Stockholm, och samtidigt säger upp 127 städare. Orsaken uppgavs vara bristande lönsamhet efter ökade kostnader för klottersanering. MTR har sagt sig vara redo att ta över städningen i egen regi.

Solreneriet säger i en kommentar att företaget inte delar Sekos syn på situationen.