Seko anser att städarna ska ha övertidsersättning för mertid som överskrider 175 timmar på ett år. Det är tydligt reglerat i kollektivavtalet, enligt facket. Solreneriet har hittills inte gått med på Sekos och städarnas krav.

Flera medlemmar har dessutom arbetat mer än 250 timmar övertid, vilket är avtalsbrott och lagbrott. Seko kräver skadestånd till förbundet och kvalificerad övertidsersättning till medlemmarna.

–Vi har förhandlat sedan oktober och varje förhandling har slutat i oenighet. Det är tråkigt för medlemmarna som redan väntat länge på sina pengar, säger Sekos ombudsman Carolin Evander.

800 timmars mertid

Solreneriet har, enligt Seko, skulder till städare på mellan 5 000 kronor och 95 000 kronor. En medlem har 800 timmars mertid som hen inte fått övertidsersättning för. En annan 425 timmar.

Medlemmar fortsätter att höra av sig och skicka sina lönespecifikationer till Carolin Evander.

Hon uppmanar alla som arbetat deltid att kontrollera sina lönespecifikationer och höra av sig till Seko om de misstänker att det är något som inte stämmer.

–Det är stor omfattning på problemet. Många, många har haft deltidsanställning, men arbetat extra så mycket att de lätt kommit över taket i kollektivavtalet, som är 175 timmar. Allt ovanför ska de ha övertidsersättning för.

Deltidstjänsterna har varierat i omfattning, från 10 procent upp till 90 procent. Även de som har haft hög sysselsättningsgrad har i vissa fall arbetat flera hundra timmars mertid och övertid.

”Aldrig rätt lön”

Sekotidningen har talat med några av de som väntar på sina pengar. De vill inte framträda med namn, men säger att de väntar och väntar och hoppas att Seko till sist kan få rätt så att pengarna kommer.

Seko larmar om löneslarv på stort företag

Nyhet

–Jag jobbade i två år på företaget och lönen var i stort sett aldrig rätt, säger en av städarna.

Tina Hellstadius är VD på Solreneriet. Hon vill inte kommentera förhandlingarna eller förklara hur företaget ser på mertid och övertidsersättning.

–Vi sköter dialogen vid förhandlingsbordet, inte via media, säger hon. Almega företräder oss på central nivå, säger hon.