Affe Hyttstrand ansågs vara helt arbetsför, trots att han har en arbetsskada och MS.

En slingrig brant väg tar en upp till ett litet rött trähus som ligger vid foten av Åreskutan i Jämtland. Där bor Affe Hyttstrand, 52.

Hans brevlåda står i början av backen vid en större väg. Dit kan han inte ta sig på egen hand, en granne hämtar posten åt honom.

Han står lutad mot väggen i köket. Drar fram en snusdosa, bakar och lägger prillan under läppen.

– Det är svårt att gå och stå. Jag får ha kryckor eller stödja mig mot något, säger Affe.

”Då slutar jag”

Han har en arbetsskada och invaliditet på fem procent. Och Multipel Skleros, MS, och spasmer i kroppen till följd av sjukdomen, som drabbar hjärna och ryggmärg.

I augusti förra året blev Affe av med sin sjukpenning. Försäkringskassan ansåg att han kunde jobba igen. Något hans läkare inte höll med om.

Affe skrev in sig på Arbetsförmedlingen och fick a-kassa. Samtidigt tog han hjälp av sitt fackförbund, Seko, för att överklaga. Ärendet hamnade hos Agneta Tiger, ombudsman och ansvarig för arbetsskador och försäkringsärenden i Mellannorrland och norra Norrland.

Affe Hyttstrand tillsammans med Agneta Tiger, ombudsman på Seko. Hon menar att det blivit allt vanligare att a-kassan används istället för sjukpenningen för rehabilitering av sjuka.

Hon hade ett fyrtiotal ärenden på sitt bord. Men beslutet från Försäkringskassan, som Affe fått, reagerade hon extra kraftigt på.

– Om inte Affe får sjukpenning. Då slutar jag. Så kände jag. Det var så glasklart att han inte kan arbeta. Jag upplevde en sådan uppgivenhet. Trygghetssystemet för den som blir sjuk håller på att krackelera.

Antalet fall med indragen sjukpenning efter 180 dagar ökade kraftigt mellan åren 2014-2017, från runt 5 800 till över 26 000. Ett mål från förra S-MP-regeringen att få ned antalet personer med sjukpenning pekas ut som orsak.

Affes hem vittnar om hans sjukdom och arbetsskada. I vardagsrummet finns en pilatesboll, träningscykel och ryggmaskin.

– Jag har mest energi på morgonen. När jag orkar tränar jag en liten stund eller mekar med min gamla bil. Det är terapi. Det kanske blir en kvart eller timme någon gång. Jag blir snabbt trött och måste sova på dagen.

Under merparten av intervjun sitter vi vid köksbordet. Affe har en ny höj-och sänkbar elektrisk stol som han fått av sjukvården och som han är glad över att kunna använda, bland annat som stöd när han diskar.

Något gick fel

Arbetsplatsolyckan inträffade i mars 2011 under kraftledningsbygget från Järpen till Nea i Norge. Affe var nere i en stor grop för att se till att marken blev jämn. Han höll höjden, som det heter, med en lasersticka.

Två grävmaskiner jobbade på vardera sida om honom och turades om att gräva i gropen. Men något gick fel – båda skoporna kom ner samtidigt.

– För att inte bli krossad kastade jag mig bakåt. Samtidigt lossnade en bit från kanten av gropen i min rygg så jag slängdes rätt emellan grävskoporna. Jorden som lossnade var frusen. Jag kröp upp och tjurig som jag är satt jag där ett tag. Till slut bet jag ihop och kröp in i en pistmaskin och körde ner till parkeringen där jag hade min bil. Men jag kunde inte köra hem själv.

Till följd av olyckan fick han bland annat diskbråck och diskbuktning – och en medicinsk invaliditet. Något han har livränta för på 25 procent – ersättningen för förlorad arbetsinkomst betalas ut fram tills pension. Även det var en överklagandeprocess, som han i slutändan vann med hjälp av facket.

Agneta Tiger, ombudsman på Seko.

Sedan 2011 har Affe varit sjukskriven i olika omfattningar. När han fick indragen sjukpenning i augusti i fjol hade han inte jobbat på ett år.

”Försäkringskassan bedömer att du trots dina besvär skulle klara av ett normalt förekommande arbete av enklare karaktär där du inte behöver förflytta dig eller utsätta dig för någon större fysisk ansträngning,” står det.

– Det var så himla fel bedömning, säger Agneta Tiger, som reagerade på flera felaktigheter i beslutet.

Dels hade Försäkringskassan baserat sitt beslut på ett gammalt läkarutlåtande från oktober 2017, som gav en friskare bild av Affe.

Det stod att han inte fick någon behandling och att hans MS inte var aktiv. Man tog heller inte med arbetsskadan och invaliditeten i bedömningen.

”Jag är praktiker”

I Affes överklagan står det i ett läkarintyg att han inte klarar att arbeta 25 procent, som han tidigare har gjort, och att han har mycket begränsade rörlighetsförmågor. Neurologens bedömning är att hans MS gradvis kommer att försämras, och att det inte finns tecken på att besvären kommer minska framöver.

Då fick Affe sin sjukpenning.

– Jag skulle inte ha klarat det här själv. Agneta kan alla lagar och paragrafer som rinnande vatten. Det kan inte en annan. Jag är praktiker.

Agneta Tiger är glad över upprättelsen.

– Men det är sorgsamt att vi ska behöva lägga så mycket resurser på indragen sjukpenning. Hade de gjort sin utredning grundligt så hade vi sluppit den här processen.

Framtiden är oviss för Affe. Han är sjukskriven fram till sommaren. Vad som händer sedan vet han inte.

– Hur jag än försöker och tränar vet jag att jag inte kommer tillbaka helt och hållet.