Ett viktigt ärende 2020 rörde en tvist som Seko vann i Arbetsdomstolen redan 2018. Transdev, som då körde Öresundståg, hade inte betalat ut rätt ob-ersättning till tågvärdarna. AD beslutade att företaget även skulle betala skadestånd till de drabbade. Något Transdev länge motsatte sig.

–Förra året lyckades vi till slut kommer överens i den långdragna tvisten, säger Sekos förbundsjurist Carina Lindberg.

Många får hjälp lokalt

Merparten av ersättningarna som betalades ut förra året, 4,1 miljoner, gäller just arbetsrätt. Carina Lindberg säger att det ofta rör känsliga individärenden där förbundet hittar olika typer av förlikningslösningar, som ger medlemmen en ekonomisk kompensation.

Ersättningarna till Sekos medlemmar minskade kraftigt 2020 jämfört med året innan. Det beror delvis på att många ärenden tar flera år att driva och att utbetalningarna därför varierar mellan olika år.

Försäkringsärenden är färre än de som rör arbetsrätt. Även i de fallen handlar det i regel om individärenden där Seko på lokal nivå inte lyckats hjälpa medlemmen.

–De ärenden som kommer till oss på förbundskontoret och rättsskyddet är i regel svårare. Många får hjälp lokalt och vi ska komma ihåg att det är betydande belopp som utverkas av våra försäkringsrådgivare, i regionerna säger Carolin Drott, försäkringsansvarig på Seko.

Ersättningen minskar

Försäkringsärendena handlar oftast om arbetsskador, rätt till livränta, sjukpenning och sjukersättning. Men allt genererar inte pengar direkt i handen.

–Det kan till exempel vara så att vi driver ett ärende där medlemmen får behålla sin Sgi, sjukpenningrundande inkomst, säger Carolin Drott.

Färre fall med livränta

Totalt sett fick samtliga fackförbund ut ersättningar på 131 miljoner kronor genom rättsskyddet 2020. LO-förbunden lyckades bäst och utverkade tillsammans 93 miljoner.

För tio år sedan var ersättningarna dubbelt så höga. 2010 låg det på totalt 300 miljoner kronor. Orsaken är framför allt att Försäkringskassans prövningar av livräntor minskat, enligt LO-TCO Rättsskydd.