–Det är stökigt, väldigt mycket som har fallit, träd och stolpar överallt. Vi försöker reda upp så mycket som möjligt, säger han.

Hans arbetslag består, förutom av honom, av två elkraftstekniker, en maskinförare och en bandvagnsförare. De har fullt upp och får hjälp av skogshuggare när det behövs.

–Vi kontaktar arbetsledningen i Norrtälje, som skickar ut personal som har rätt utbildning, säger Jonas Blomgren. Det är förstås viktigt att de som ska jobba här har alla certifikat och liknande.

Stormen Alfrida gick hårt åt Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård på nyårsdagen, för en vecka sedan, och runt 6000 hushåll är fortfarande utan el i området. Vattenfall har meddelat företaget kommer att betala ut avbrottsersättning till hushållen.

Fram till i dag har Vattenfall prioriterat att röja och återställa högspänningsledningarna.

–I dag kan vi ta både hög- och lågspänning samtidigt. Det betyder att fler får ström i sina hus, säger Jonas Blomgren.

Arbetslaget får information om var de ska åka dels från Vattenfalls helikopterspaning, dels från personal som inspekterar till fots.

–Det är omöjligt för oss att få överblick på egen hand, så vi rör oss dit vi behövs bäst, säger Jonas.

Inga olyckor rapporterade

Han konstaterar att det inte varit några olyckor ännu, och han hoppas att det ska fortsätta så.

Som huvudskyddsombud är han noga med säkerheten och att de som arbetar i området ska avbryta sitt jobb så snart de känner sig osäkra.

–Det är viktigt. Liksom att ha rätt skyddsutrustning. Om något går sönder så är det bara att köpa nytt.

Under hösten omkom två elmontörer, varav en anställd i Vattenfall Services, i samband med röjningsarbete efter en annan storm och det finns i tankarna på de som är ute nu.

Vet inte vad som väntar

Fredrik Ahlin som bor i Sala, också han elmontör på Vattenfall Services, kom till Norrtälje i dag på förmiddagen. Han minns höstens dödsolyckor. Det gör honom inte rädd, men uppmärksam på riskerna. Han vet inte vad som väntar i skogen, men han har utbildning även för att ta hand om fallna träd.

–Jag kan göra det mesta. Som tur är har vi tid och resurser att sätta säkerheten främst, det gäller att ha respekt för det som kan hända, säger han. Om det ena sättet att röja inte fungerar, så får vi försöka hitta andra sätt.

Skulle det inte gå att förebygga en del av det som hänt genom att ta bort fler träd längs ledningarna?

–Det optimala vore att ha så breda ledningsgator att 20 meter höga träd inte kan störa ledningarna, men det är nog inte genomförbart, säger Jonas Blomgren.

Ingen av de som Sekotidningen talat med har en aning om när hela området kan vara röjt och strömmen tillbaka i hushållen. Fredrik Ahlin stannar veckan ut och kommer kanske tillbaka nästa vecka.