Niklas Olsson är projektledare och lärare på TCC, som driver utbildningen i Boden tillsammans med kommunen.

-Det är lokförarbrist och vi har svårt att fylla platserna på utbildningen. Samtidigt finns det grupper som är kvalificerade men som, av olika skäl, inte söker till oss. Vi behöver bredda vårt underlag och därför känns det jättebra att vi lyckats. Tidigare satsningar har vänt sig till kvinnor, nu har vi nått ytterligare en ny grupp, säger Niklas Olsson. .

Alla som antagits uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer. Skillnaden är att TCC och kommunen riktat informationen till en specifik grupp.

Med hjälp av statliga medel som Boden fått som mottagandekommun har TCC vänt sig till vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen för att hitta rätt personer.

De fyra eleverna kommer från olika länder och har varit olika länge i Sverige. Alla kommer att få ett individuellt anpassat stöd i undervisningen, om det behövs. Det gäller för övrigt även de andra 23 eleverna, lägger Niklas till.

-Skillnaden mot tidigare år är att vi får särskilda medel till stödinsatser. Det är ju svårare att tillgodogöra sig utbildning på ett annat språk än sitt modersmål. Även om du är bra på ditt andraspråk, säger Niklas.

-En språklärare jämförde det med när en person som har svenska som modersmål ska förklara på engelska hur man bäddar en säng.

Utbildningen är på 60 veckor, varav 22 veckor är praktik.

-Företagen har varit suveräna, särskilt Green cargo, men också SJ och Hector Rail. De ställer upp med praktikplatser. De lokförare som blir handledare är särskilt utbildade för detta.