Det är näringsminister Ibrahim Baylans (S) svar på vänsterpartisten Ali Esbatis interpellation i riksdagen om regeringens syn på det statligt ägda Infranords byte av arbetsgivarorganisation, från Almega till Byggföretagen.

Ett byte som enligt Seko på företaget kan leda till kraftigt försämrade villkor för anställda arbetare, framför allt lägre

pensioner. Något som Sekotidnigen har berättat om i flera artiklar.

”Ingen avtalsshopping”

Almega har medarbetaravtal som ger samma förmåner för tjänstemän och arbetare. Byggföretagens avtal skiljer grupperna åt. Även när det gäller förmånerna.

Ali Esbati hade bland annat frågat ministern om han tolkar ägarpolicyn för ”statliga bolag så att det är lämpligt för ledningar i dessa bolag att gå i bräschen för avtalsshopping som får till följd att medarbetarnas pensionsvillkor kraftigt försämras?”

”Lugnar inte anställda”

Enligt Ibrahim Baylan är Infranords syfte med att byta arbetsgivarorganisation inte att avtalsshoppa, för att får lägre kostnader. Orsaken är, enligt ministern, att Almega har för få bolag som arbetar med järnvägsunderhåll. Byggföretagen organiserar fler och passar därför bättre.

Den förklaringen räcker inte för att lugna de anställda, menar Ali Esbati. I en dagens riksdagsdebatt om interpellationen efterlyste han dels tydligare regler för hur statliga bolag ska agera, dels ett större engagemang från regeringens sida när det gäller hur statliga bolag agerar när det gäller personalens villkor.