–Vi har en mörk olycksstatistik och det är dags att vända den. Därför skärper vi kraven på yrkesutbildning, säger ombudsman Björn-Inge Björnberg.
Bakgrunden till kraven på mer utbildning är olyckan i Kimstad 2010, då en maskinförare tappade kontrollen över sin maskin när han befann sig på spåret. Maskinen kolliderade med ett förbipasserande X2000-tåg.
–Trafikverket kom i sin utredning fram till att föraren inte hade tillräcklig utbildning för jobbet. Hede han haft det hade olyckan inte inträffat, säger Björn-Inge Björnberg.
Egentligen är det Trafikverket som, enligt Seko, ska ställa utbildningskraven på entreprenörerna vid upphandlingen, men det sker inte. Därför ställer nu Seko kraven direkt till företagen.
Förutom ökade utbildningskrav vill Seko ha en bättre reglering av säsongsanställningarna, en skärpning av lönesättningen och arbetstidsförkortning med 40 timmar per år.
Seko vill att företagen ska förhandla med facket innan de säsongsanställer och att det en högre grundlön ska gälla för företag som inte sköter den lokala lönesättningen enligt avtal, det vill säga genomför lönesamtal och förhandlar med facket.