–Vi fick också igenom rätt att granska lönerna lokalt på företagen, det hade vi uppe förra avtalsrörelsen, och nu är det ordnat, säger Jan Halvarsson, lokalombudsman för Seko i Sundsvall och med i förhandlingsdelegationen.

Flexpension

Seko tecknade avtal om flexpension med flera förbund inom Almega 2017 och det innebär ökad avsättning och högre tjänstepension i framtiden. Men också möjlighet att ta ut en frivillig delpension, därav namnet flexpension.

Lönerna på avtalsområdet höjs med 2,9 procent 2021 och 1,8 procent 2022. Avtalets lägstalöner för yrkesutbildade, grundlöner, höjs lika mycket. Till det kommer som sagt 0,3 respektive 0,4 procent till flexpensionen.

Infranord lämnar Almega

Även timersättningen för obekväm arbetstid höjs i det nya avtalet.

Infranord har under hösten 2020 beslutat att lämna Almega och istället blir medlem i Byggföretagen. Det innebär att de anställda, på sikt, måste byta från Almegas avtal till väg- och banavtalet. Förhandlingar om bytet inleds under våren, det kallas inrangeringsförhandlingar.

–Om vi inte blir överens kommer Almegas avtal att gälla till sista april 2023, säger Jan Halvarsson. Blir vi överens kommer Infranords anställda att byta avtal så snart det är undertecknat.

Infranordklubben har protesterat mot att företaget byter arbetsgivarorganisation eftersom det kan leda till sämre villkor för de anställda. Det gäller framför allt pensionerna, som blir lägre om parterna inte lyckas förhandla fram en lösning.

–Det är stor skillnad mellan pensionsvillkoren mellan de båda avtalen. När det gäller pengar i plånboken är det i slutändan ganska lika, säger Jan Halvarsson.

Fler företag kan byta avtal

Avtalet med Almega heter Järnvägsinfrastrukturavtalet och från början var det ett avtal som bara Infranord gick på det. Efterhand har företag som arbetar åt Infranord anslutit sig och i dag är det drygt tiotalet företag på järnvägsinfrastrukturavtalet.

Jan Halvarsson tror att flertalet företag kommer att gå över till väg- och ban och Byggföretagen så småningom.

Seko har mellan 1400 och 1500 medlemmar på avtalsområdet.