Magnus Ekeljung är Sekos ombudsman på väg- och ban. Han är nöjd med att Seko lyckades stoppa de förändringar av arbetstiderna som Byggföretagen krävt.

–Vi höll faktiskt emot, och det känns bra, säger han.

En förklaring till att Seko hållit emot kan, enligt Magnus Ekeljung, vara att det är svårt att förhandla om komplicerade frågor, som arbetstider, när alla inblandade sitter framför varsin videoskärm.

–Jag tycker inte att det går att få ett samtal på samma sätt, säger han.

Pensionsinbetalning från 22 år

Martin Ulfving, avtalsansvarig på Byggföretagen, säger i en kommentar till Sekotidningen att båda parter hade starka åsikter om arbetstidsreglerna och att det därför var svårt att komma överens om förändringar.

Avtalets värde är 5,4 procent, men löneökningarna stannar på 4,1 procent. Resten går till höjda pensioner och sänkt åldersgräns för pensionsinbetalning.

–Det är värt jättemycket att vi får pensionsinbetalning redan från 22 års ålder, säger Magnus Ekeljung.

Det nya avtalet innebär konkret att lönerna för yrkesarbetare höjs med 909 kronor per månad från 1 december och 685 kronor från och med 1 maj 2022.

Signalvakter särskilt utsatta

I företag som har lokala avtal kan halva summan fördelas individuellt, men enligt Seko är det väldigt ovanligt.

Lägstalönen i avtalet höjs till 29 353 kronor per månad i december 2020 och 30 038 från 1 maj 2022.

–Vi är nöjda med att vi har ett avtal på plats och att vi kan arbeta långsiktigt. Vi har en historia av gott samarbete med Seko, säger Martin Ulfving. 

Förutom lön har parterna enats om att utreda hur branschen ska agera när det gäller sexuella trakasserier, både i de egna företagen och på arbetsplatser där anställda möter tredje man.

–Våra signalvakter är särskilt utsatta för bilister som kan vräka ur sig de mest obehagliga saker, säger Magnus Ekeljung.

Resor och traktamenten granskas

Seko hade önskat att få in en reglering av frågan i avtalet, men det gick arbetsgivarna inte med på.

–Min dröm är att det ska bli så på sikt. Då kan vi utbilda alla om detta och även få mindre företag att arbeta med frågan på ett seriöst sätt, säger Magnus Ekeljung.

Seko har tidigare uppmärksammat att arbetsgivare i vissa fall gör för stora löneavdrag vid vård av sjuka barn. Avdrag som Försäkringskassan inte kompenserar för. En arbetsgrupp ska se över hur arbetsgivarna bättra kan anpassa reglerna.

Ytterligare en grupp ska se över hur resor och traktamenten ska regleras framöver.

–Det bestämdes redan 2017 men arbetsgruppen kom aldrig i gång, säger Magnus Ekeljung.

Väg och banavtalet är Sekos största avtalsområde med drygt 15 000 medlemmar. Avtalet är på 29 månader och löper ut 30 april 2023.