–De undersöker och riskbedömer inte arbetet på rätt sätt. Och om det finns en riskbedömning så har den brister. Våra inspektioner visar att nästan inga arbetsgivare sköter sig och följer regelverket helt. Föreskriften om kvarts har funnits sedan 2015, så de har haft flera år på sig,, säger arbetsmiljöinspektör Thomas Ekström.

Över 2 000 krav

Han arbetar med tillsynsprojektet som omfattar asbest och kvarts. Syftet är att granska hur företagen undersöker och riskbedömer arbetet. Projektet började 2018 och pågår till juni. Det är företag med mellan 6 och 50 anställda som får besök och hittills är resultatet nedslående, enligt Thomas Ekström.

Stora brister i arbetet mot kvartsdamm

Nyhet

Fram till 24 oktober 2018 hade Arbetsmiljöverket gjort 1040 besök på 640 olika arbetsställen.

Resultatet blev 573 inspektionsmeddelanden med 2100 krav, 6 underrättelser om allvarliga brister och 13 förelägganden och förbud.

–Okunskapen bland företagen är enorm. Och många arbetstagare är omedvetna om riskerna, säger Thomas Ekström.

Ny forskning visar att det finns en ökad risk för lungcancer och cancer i urinblåsan för de som utsatts för kvartsdamm. 44 arbetssjukdomar anmäldes 2012-2017, men Arbetsmiljöverket tror att det finns en underrapportering. Dels för att det dröjer innan sjukdomarna utvecklas, dels för att alla som arbetar i närheten av kvarts inte känner till att de exponeras, till exempel de som kapar betong.

Hälsokontroller

Ulf Andersson är regionalt skyddsombud för Seko i Stockholm. Hans erfarenhet är att de större företagen sköter sig hyfsat och att anställda i dessa bolag får göra regelbundna hälsokontroller. Det är sämre för de små företagen och inte minst för de arbetstagare som ofta byter jobb och som kanske sitter ensamma i en grustäkt och arbetar år efter år.

­–Det är en stor fråga hur vi kommer fram till dem med information om hur de ska skydda sig med andningsskydd, säger han.

Thomas Ekström säger att det är möjligt att stora företag kanske arbetar bättre, men att de likafullt får betala sanktionsavgifter för att de inte tagit riskerna med kvarts på allvar.

–De saknar ordentliga riskbedömningar och fortfarande gör deras val av metod där kvartsdamm alstras genom slipning, kapning, borrning, bilning och hålupptagning av betongkonstruktioner (platsgjutna likväl som prefabricerade).

–Dessutom springer jag och mina kollegor regelbundet på arbetsplatser där de blandar betongprodukter inomhus vilket är olämpligt sett ur dammperspektiv.

Nya krav i höst

Thomas Ekström har besökt många arbetsplatser och blir lika förvånad varje gång att det finns så många brister. Det finns tydliga regler om hur riskbedömningarna ska gå till, tydligt nedtecknat i föreskriften, men de följs inte.

Strid om gräns för kvartsdamm

Nyhet

Till hösten skärps reglerna.

­–Då blir det krav på att arbetsgivarna ska föra register på samtliga medarbetare som kommer i kontakt med kvartsdamm. Ett register som ska sparas i 40 år, säger Thomas Ekström.

Gränsvärdet för kvarts ligger kvar på den högre nivån, 0.1 mg per kubikmeter luft. Arbetsmiljöverket lade ett förslag om att halvera gränsvärdet till 0,05 milligram 2017, men efter en remissrunda så blev det ingen sänkning. Något som fått kritik från de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljöverket granskar kvartsdammet

Arbetsmiljöverket har haft två tillsynsprojekt för kvarts. Det första startades i november 2015 då den nyreviderade kvartsförskriften började gälla (tillsynsprojekt Arbete i berg 2015-2016), det nuvarande tillsynsprojektet fokusområde Bygg 2018-2019 – Kvarts och asbest där verket utövar tillsyn under perioden mars 2018 till och med 30 juni 2019.

Frågeställningen har också lyfts under de övriga nationella tillsynsprojekten inom bygg 2015-2017. Stora Bygg som vänder sig till de större byggföretagen (över 250 anställda), och Små Bygg som vänder sig till företag med färre än 50 anställda.

Källa: Arbetsmiljöverket