Arbetsmiljöverket lade ett förslag om att halvera gränsvärdet, från dagens 0,1 till 0,05 milligram per kubikmeter luft. Efter att remissvaren kommit in och AV gjort en konsekvensanalys är det inte längre självklart med en sänkning.

– I Sverige har vi administrativa gränsvärden. Det innebär att vi väger kostnaden mot hälsoeffekten och ska försöka hitta en kompromiss, säger Jens Åhman, ansvarig på Arbetsmiljöverket.

När det gäller kvartsdamm har AV räknat ut att initialkostnaden för berörda företag vid ett halverat gränsvärde landar på två miljarder kronor. Sedan tillkommer 140 miljoner kronor årligen i ökade kostnader. Dessutom är hälsovinsterna relativt små i verkets beräkningar.

– Även om siffrorna är något osäkra så är detta ett dyrt regleringsförslag och det stämmer till eftertanke. Men oavsett om det blir en sänkning eller inte så måste vi intensifiera arbetet med att får ner kvartsexponeringen, säger Jens Åhman.

Arbetsgivarsidan argumenterar mot en sänkning. Sveriges Byggindustrier motsätter sig ett halverat gränsvärde, av flera skäl.

– Av konkurrensskäl anser vi att det är viktigare att få alla att följa det gränsvärde vi har idag. De som redan sköter sig kommer fortsätta göra det med halverat gränsvärde, medan de som inte följer dagens värde inte kommer göra det då heller, säger Björn Samuelsson, expert på hälsa och säkerhet på BI.

– Sedan är kostnaderna väldigt höga för den nytta ett halverat gränsvärde gör.

Sten Gellerstedt, utredare på LO, ifrågasätter såväl kostnader som vinster.

Han tror inte att det är så många företag som skulle beröras som i AV:s beräkningar. När det gäller vinsterna har han gjort egna beräkningar som visar att samhället skulle spara omkring en miljard i sjukvårdskostnader, om man sänkte ytterligare, till 0,025 mg/m3, vilket rekommenderas av expertisen.

– AV har bara tittat på lungcancer och silikos (stendammslunga) och där räknat alldeles för lågt. Andra sjukdomar, som KOL, räknades inte på alls.

Han ger inte heller mycket för konkurrensargumentet.

– Seriösa arbetsgivare har inga problem med en halvering. Det är fullt möjligt genom utbildning och bättre rutiner, till exempel underhåll av utrustning och tillämpning av kända tekniska lösningar.

Per-Åke Persson, arbetsmiljöombudsman på Seko, är orolig över risken att gränsvärdet inte sänks.

– Det känns fördjävligt. Forskarvärlden är helt enig om att det finns stora risker med de gränsvärde som finns idag. Helst skulle det sänkas till en fjärdedel. Men nu känns det som att Arbetsmiljöverket uppmuntrar arbetsgivarna att hitta argument mot en sänkning.

Även han ifrågasätter AV:s kostnadsberäkningar. Argumentet att det är få individer som drabbas tycker han är ihåligt.

­­– Varje liv är väl värt att räddas?

Arbetsmiljöverket har nu kallat parterna till ett möte, och beslut i frågan väntas i december.