–Flera av Almegas krav är nästan provocerande, säger Sekos ombudsman Sune Blomkvist.

Arbetsgivarnas krav handlar enligt Sune Blomkvist om att öka otryggheten på arbetsplatserna. Resultatet skulle bland annat bli fler visstidsanställningar och mer varierade arbetstider.

–Vi vill ha mer trygghet, inte mindre, säger Sune Blomkvist.

Växla semesterersättning

Seko är beredda att följa märket som industrin har satt, det vill säga att lönerna ska öka 5,4 procent under 29 månader, samt att det ska vara en låglönesatsning för alla som tjänar under 26 100 kronor.

Seko vill också att anställda ska kunna växla semesterersättning mot lediga dagar, och få samma sjuklön i alla medlemsföretag. Idag betalar flygplatsbolaget Menzies lägre sjuklön än andra.

–Vi har även konkreta förslag på skrivningar när det gäller ökat skydd mot hot och våld och sexuella trakasserier, säger Sune Blomkvist.

Einar Humlin, förhandlingsansvarig för kommunikationsavtalet på Almega, väljer att inte kommentera Sekos yrkanden.

–Vi ska börja förhandla nu och har en bra dialog med alla våra motparter, säger han.

Almega tjänsteförbunden har fyra yrkanden.

Arbetsgivarna vill skriva in en ny möjlighet till visstidsanställning i det centrala avtalet, så kallad avtalad visstid. I dag regleras detta enbart i lokala företagsavtal.

Företagen vill även ha ökade möjligheter att variera arbetstiden över hela året. Avveckla flexpensionen för anställda 18-25 år. Samt skilja på de lokala och centrala avtalens giltighetstid.

Einar Humlin menar att en regel om avtalad visstid skapar tydlighet om vad som gäller.
–Det fungerar i andra branscher, säger han.

Betyder det att ni vill ha fler möjligheter att anställa på visstid?

–Vi tycker att det är bra om det finns möjligheter både i det centrala och i de lokala avtalen, så kan företagen välja, säger Einar Humlin. Sen får vi se vad förhandlingarna leder till.

”Oro hos personalen”

Idag kan arbetsgivare som tillhör kommunikationsavtalet flytta timmar från en vecka till en annan – under en begränsningsperiod på tre månader. Almegas krav är att perioden ska utsträckas till 12 månader.

–Det skapar stor oro hos personalen. Det är bekymmersamt, säger Sune Blomkvist.

Ett annat yrkande som oroar Seko är att arbetsgivarna vill att lokala företagsavtal har en annan giltighetstid än det centrala avtalet. Idag löper till exempel Postnords företagsavtal under samma tid som det centrala branschavtalet.

Almegas motiv till detta är att man vill ha ett större genomslag för lokala överenskommelser.

Minskad flexpension

–Arbetsgivarna vill kunna säga upp lokala avtal när vi har fredsplikt. Det är nästan provocerande, säger Sune Blomkvist.

Sekos motkrav är att det centrala avtalet inte ska skrivas under förrän de lokala är klara.

Almega vill, som sista punkt i sina yrkanden, avveckla flexpensionen för anställda 18-25 år. Arbetsgivarna tycker att det är för administrativt krångligt att betala premier för den gruppen och vill ta bort premien. Flexpension infördes 2017 och ger anställda möjlighet att arbeta deltid på ålderns höst.

Kommunikationsavtalet löper ut den sista december 2020. Till branschen hör företag som Postnord, Citymail, Swedavia och Menzies. Seko har drygt 13  000 medlemmar på avtalsområdet.