Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till. Första kvartalet i år rapporterades 360 olyckor till ENIA, varav största delen var tillbud utan sjukskrivning. För hela förra året låg siffran på 976.

Vattenfall-tekniker dog i elolycka

Nyhet

–Det kan ha betydelse att Vattenfall gått in i systemet med fyra bolag. Trenden är dock att det sker fler olyckor och tillbud i hela branschen, säger Sekos ombudsman Christer Carlsson han.

Fem allvarliga händelser

Reijo Tupala, Sekos ordförande på Göteborgs energi, går regelbundet igenom anmälningarna till ENIA och har sett en ökning det senaste året. Bara i mars månad i år hittade han fem allvarliga händelser.

–Jag plockade ändå bara fram de allra allvarligaste olyckorna, säger han.

Att inrapporteringen ökar kan bero på att fler rapporterar och att fler företag använder ENIA- systemet, tror Reijo.

–Det underlättar också att den enskilde själv på ett enkelt sätt kan anmäla tillbud och olyckor via en app på telefonen. Skyddsombud och chefer underrättas automatiskt, säger Reijo Tupala.

Tidspress

Han tror personligen att stress och tidspress i branschen ligger bakom ökningen av antalet olyckor. Nätbolagen har inte egen personal så att de klarar att utföra sina uppdrag.

–Den enskilde individen som arbetar ute i fält ska i dag göra samma jobb som förr, men på kortare tid.

Flera som Sekotidningen talat med menar att en bidragande orsak till ökad stress är att kontrakten mellan nätbolag och serviceföretag kan innehålla klausuler som gör att det kostar pengar för entreprenörerna att inte åtgärda fel i tid. Det kan lägga ett ansvar på den enskilde medarbetaren att jobba snabbt.

Fackligt elupprop: ”Knegare ska inte riskera livet”

Nyhet

Förra året omkom fem personer inom el- och energibranschen, varav en räknas som en ren elolycka, en 25-årig montör fick ström genom kroppen. Övriga som omkom utförde olika typer av röjningsarbeten.

Elupprop

Seko och Elektrikerförbundet har startat ett gemensamt Elupprop, kallat ”Ingen ska dö på jobbet”, för att förhindra fler dödsolyckor. Målet är att påverka beslutsfattare och få en ändring av lagar och regler i den mån det behövs. Bra, tycker Reijo Tupala, men han vill ha mer fokus på förebyggande arbete.

–Det är stort fokus på dödsolyckor i branschen, men när det hänt är det för sent. Vi måste bli bättre på att arbeta förebyggande. Välutbildade skyddsombud, som delar med sig informationen inom företaget, är ett sätt att stärka det förebyggande arbetet, säger han.

Christer Carlsson lyfter fram rapporteringssystemet ENIA som ett användbart verktyg för att göra riskbedömningar och därmed arbeta mer förebyggande.

–Varje arbetsmoment ska riskbedömas, varje dag. Man kan gå in och kolla om det hänt olyckor på det arbetsmoment som ska riskbedömas och dra slutsatser av det. Och arbetsledare kan kontrollera om personalen gör de riskbedömningar som krävs.

”Utred vad som hänt”

Tomas Torstensson, vd på Energiarbetsgivarna EFA, menar att företagen inom energibranschen tar olyckor och tillbud på allvar. Han tycker det är för enkelt att peka på stress och tidspress som en orsak.

Om kontrakten mellan nätbolag och entreprenörer innehåller regler om böter vid förseningar känner han inte till. Det är affärshemligheter, säger han.

–Vi måste utreda vad som hänt och ta lärdom av det. Om den mänskliga faktorn är inblandad så måste vi fråga oss varför det blev som det blev och hur vi undviker det i fortsättningen, säger han. Inte lägga skuld på den enskilde medarbetaren.

Stoppat farligt arbete

Nätbolagen är medvetna om att det finns säkerhetsproblem i branschen, enligt Ulf Melin, säkerhets- och arbetsmiljöansvarig på EON, ett av de tre stora nätbolagen.

De kräver ny lag efter dödsolyckorna

Arbetsmiljö

EON har stoppat arbeten som företaget uppfattar som osäkra. Och det är något som entreprenörerna får räkna med.

–Det är en del av upphandlingen att vi premierar säkerhetsarbete, entreprenörerna och vi arbetar tillsammans med det här. Det är inte en konkurrenssituation.

Ulf Melin  tycker det är svårt att avgöra om olyckorna faktiskt ökar eller om fler rapporterar. Men han säger att det viktigaste för EON är att entreprenörerna förmedlar till sin personal att de ska stoppa arbete som de bedömer vara farligt.

­–När man står därute och gör en riskbedömning och upptäcker att det är för farligt, ska jobbet stoppas.

”Tänk säkert”

Ulf Melin menar att regler är en sak, lika viktigt eller viktigare är att tänka säkert. Och det ska gå igenom hela organisationen.

–Det kan låta fel, men betyder inte att ansvaret för säkerheten vilar på den enskilde. Denne ska uppmuntras att avbryta arbetet eller byta arbetsmetod om det behövs, utan att höra något negativt om det efteråt.

Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor, som kom 2018, visar att antalet anmälda elolyckor som drabbat yrkesmän och som inte medfört sjukskrivning fyrdubblats de senaste 15 åren. De senaste tre åren har dock även olyckor som leder till sjukrivning ökat.

Elsäkerhetsverket tror att ökningen framför allt beror på att fler anmäler olyckor och tillbud, men pekar på att företagen måste göra mer för att minska riskerna i arbetet.

Elsäkerhetsverkets statistik tar enbart upp olyckor där en person blivit direkt påverkad av el, det vill säga strömgenomgång eller ljusbåge. I slutet av maj kommer rapporten om elolyckor under 2018.