Postnord jobbar för fullt på planerna att genomföra ett första pilotprojekt att dela ut post varannan dag.

Testet ska göras i stora delar av Lund i september, och ska inte få någon kund- eller personalpåverkan, enligt Postnord.

2021 är tanken att förändringen genomförs i hela landet. Men än så länge har inga formella eller slutgiltiga beslut tagits.

Färre brevbärare

Enligt en uppskattning som Postnord gjort utifrån förslaget på en ny produktionsmodell, så kan antalet anställda brevbärare minska med så mycket som 30 procent.

”Det innebär däremot inte att upp mot 30 procent skulle bli uppsagda. Om ett beslut fattas kommer inte den nya produktionsmodellen starta veckan efter. Det kommer ta tid och många kommer ha lämnat företaget via så kallade naturliga avgångar innan en eventuell ny organisation kör igång”, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko Posten, i ett mejlsvar.

”En farhåga”

En farhåga är att anställda som saknar körkort kan sägas upp om de saknar körkort – arbetsgivaren kan alltså använda sig av arbetsrätten och hänvisa till att tillräckliga kvalifikationer saknas.

Detta kan bli ett problem i framför allt storstäder där inte alla brevbärare har körkort, enligt Seko Posten.

Vad kan anställda göra om man vill stanna kvar på Postnord?

”Det finns rekryteringsbehov av chaufförer vilket innebär möjligheter att arbeta med andra arbetsuppgifter i företaget. Det kan exempelvis handla om att frivilligt gå från brevbäring till att köra skåpbil. Det finns möjlighet att få betalt C eller C/E körkort. Det bör man hålla utkik efter om man är intresserad”, säger Johan Lindholm.

Fakta: Post varannan dag

  • Vanliga brev delas ut varannan dag, övriga produkter varje dag.
  • Med övriga produkter menas paket, varubrev och snabb-brev.

Så vitt jag förstår är Seko Posten positiva till förändringen. Detta eftersom det kan leda till färre deltidstjänster och tidsbegränsade anställningar. Hur ska ni se till så att det verkligen blir så? 

”Vi är naturligtvis aldrig positiva till att det kan bli övertalighet men Seko har sedan flera år också varit tydliga med att det inte är möjligt att möta ytterligare brevvolymsminskningar och skapa lönsamhet genom att fortsätta dra in antal brevbärarslingor. Det leder till sämre arbetsmiljö och högre risk för deltid. Vi har inget emot att fortsätta dela ut post fem dagar i veckan men då måste frågan om vem som ska betala för det besvaras”, säger Johan Lindholm.

”God arbetsmiljö”

Kravet från Seko är att en förändring av produktionsmodellen måste bygga på heltid, en god arbetsmiljö och en ansvarsfull omställning för de anställda som blir av med sina jobb.

Enligt postlagen ska brev delas ut fem dagar i veckan, undantag kan göras i särskilda fall med hänsyn till exempelvis geografiska förhållanden. Posten ska ha delats ut inom två arbetsdagar.

Sedan början av 2000-talet har brevvolymerna minskat med cirka 50 procent.

Post och Telestyrelsen, PTS, som är tillsynsmyndighet över Postnord, har godkänt testet som ska göras i Lund.

I Norden har alla länder förutom Sverige övergått till glesare postutdelning.