Löneklyftan mellan näringslivets toppar och vanliga arbetare fortsätter att öka. Nu går det drygt 69 industriarbetarlöner på en topp-vd, vilket är den största skillnaden på de drygt 70 år som granskats i LO:s återkommande rapport Makteliten.

I årets rapport finns även tågvärdar med. Där är klyftan ännu större än för industriarbetarna, den ekonomiska eliten tjänar 71 gånger så mycket som tågvärden.

Det är overkligt stora skillnader. Det enda rimliga är att mer pengar borde hamna på tågvärdens lönekonto

Det är overkligt stora skillnader. Det enda rimliga är att mer pengar borde hamna på tågvärdens lönekonto. Samma borde ske med tågvärdarnas kollegor som lokförare och tågtekniker, som bara är några av alla viktiga bristyrken som borde uppvärderas lönemässigt.

Det har sagts försvinnande lite i den allmänna debatten om att högavlönade chefer skulle föregå med gott exempel och inte ta ut några extra löneökningar

Vi har fått höra att löntagarna måste ta ansvar i årets avtalsrörelse. Inte kräva för höga lönelyft för att riskera att ytterligare spä på den problematiska inflationen. LO-rapporten om att inkomstklyftorna fortsätter att öka blir inget mindre än en brandfackla direkt in i avtalsrörelsen. Det har sagts försvinnande lite i den allmänna debatten om att högavlönade chefer skulle föregå med gott exempel och inte ta ut några extra löneökningar. Trots att många av dem uppenbarligen inte direkt har det knapert.

Kommer löneökningen för Postnords vd, med en årslön på dryga 11 miljoner, också lägga sig vid märket, som brevbärarnas löner förväntas göra? Eller kanske lite klädsamt lägre än det som vanliga löntagare får? Hur blir det med vd:n för Telia Company som lyfter drygt 20 miljoner, kommer den lönehöjningen följa industrins riktmärke? SJ-chefens lön på 6,5 miljoner, hur mycket kommer den att höjas i tågkaosets tidevarv?

Miljonerna som rullar in i toppchefernas fickor skulle kunna göra så stor nytta ute i verksamheterna

Miljonerna som rullar in i toppchefernas fickor skulle kunna göra så stor nytta ute i verksamheterna och komma samhället till gagn.

Förutom att lönerna för arbetare och lägre tjänstemän kunde höjas skulle infrastrukturen kunna förbättras, för att inte tala om arbetsmiljön. Sekotidningen skriver gång på gång om pressade arbetsscheman, ensamarbete med ökad utsatthet för hot och våld och direkt livsfarlig arbetsmiljö.

Varför läggs inte mer resurser på att förebygga risker för liv och hälsa?

Det sägs att årets avtalsrörelse kommer bli svårare än någonsin. LO-facken har mycket goda argument för att löneutrymmet ska användas till de anställdas löner – nu är inte tiden att bara LO-folket ska ta ansvar och stå tillbaka.

LO-rapporten Makteliten

LO granskar återkommande löneskillnader mellan arbetare och högre chefer. I den årliga rapporten finns ett mått på ojämlikhet och lönefördelning från 1950 fram till i dag. LO jämför en genomsnittlig industriarbetarlön med olika makteliter. Det rör sig om ekonomisk elit (VD:ar i 50 börsföretag, byråkratisk elit (topptjänstemän och chefer i offentlig verksamhet) och demokratisk elit (politiker, arbetsmarknadens parter).

Förutom industriarbetarlönerna finns i år även jämförelsesiffror för andra arbetargrupper såsom tågvärdar.

Bland de högsta cheferna som nämns i rapporten finns också några inom statliga bolag med anknytning till Sekos branscher. Inkomstuppgiften gäller årslön, inkomst av tjänst under 2021:
Postnords vd har en årslön på nära 11,8 miljoner kronor
Vd för Telia Company 20,1 miljoner kronor
Vd SJ 6,5 miljoner kronor
Vd Vattenfall 13,9 miljoner
kronor

Källa: LO-rapporten Makteliten som gäller 2021 års löner.