Tågvärden Cecilia Gibson är en av många som utsatts för hot, våld och sexuellt ofredande på jobbet. Hon efterfrågar fler insatser från både arbetsgivaren och branschen för att förebygga och förhindra att fler medarbetare drabbas.

I höstas förra året utrustade SJ tågvärdar med kroppskameror på sträckor med mycket hot och våld från resenärer. Cecilia Gibsons sträcka, Sundsvall–Stockholm, är inte en av dem. Vilket hon tycker är fel.

– Det är synd att det ska behövas mer statistik på att det händer saker oftare på vår sträcka. Och på just våra snabbtåg för att man ska få rätt till att bära kroppsburen kamera, säger hon.

Kontroller direkt på plattformen

Kroppskameror har även införts på SJ Götalandståg, som har arbetat mycket för att minska hoten och våldet mot personalen.

Läs mer: Tågvärden Cecilia Gibson utsattes för sexuellt ofredande

I vissa fall har tågbolaget börjat göra biljettkontroller direkt på stationen. Hotfulla situationer uppstår oftast vid dessa tillfällen, och enligt personalen är det lättare att hantera utanför tåget.

Men trots detta fortsätter problemen, enligt Christina Laage som är tågvärd och huvudskyddsombud på SJ Götalandståg.

– Under pandemin åkte färre personer med oss, men rapporteringen och händelserna ökade, säger hon.

Christina Laage, huvudskyddsombud på SJ Götalandståg, i civila kläder mot en brun trävägg.
Christina Laage, huvudskyddsombud på SJ Götalandståg, anser att situationen med hot och våld inte har blivit bättre på tågen.

Hot och våld ökar på tågen

Henrik Sverin, tågvärd och huvudskyddombud på SJ, ser inte heller att läget har blivit bättre. 2019 upplevde var femte ombordanställd hot på jobbet dagligen, enligt en rapport från Seko.

– Situationen har inte förbättrats. Snarare tvärtom, säger Henrik Sverin på ett seminarium som Seko nyligen anordnade för att lyfta frågan.

Både Henrik Sverin och Christina Laage anser att arbetsgivaren inte kan lösa problemet på egen hand.

– Det är ju ett samhällsproblem, så det är svårt att komma åt, säger Christina Laage.

Ministern: ”Oacceptabel situation”

Även biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) anser att hot och våld på jobbet är en del av samhällsutvecklingen.

Trots det anser han att det kan göras åtgärder på arbetsmarknaden för att förbättra situationen.

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) i kostym mot grå bakgrund.
Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Ministern har förhoppningar på en utredning som är ute på remiss. I den finns förslag på förtydliganden i arbetsmiljölagen samt att ge Arbetsmiljöverket särskilda uppdrag kopplat till hot och våld.

– Det är ju en alldeles oacceptabel situation att en så stor andel av Sekos medlemmar i spårtrafiken ska gå till jobbet och känna att det är en rejäl risk att utsättas för hot, våld eller trakasserier. Så kan man inte ha det, säger Johan Danielsson (S) till Sekotidningen.