Efter att under några år ha testat kroppskameror på vissa tåg och sträckor blir utrustningen nu permanent för tågvärdar på SJ:s regionaltåg. En bra idé, tycker Mimmi Lundkvist.

Jag tror absolut att det kommer att kunna förebygga vissa konflikter. Det blir också en trygghet när det blir lättare att anmäla en passagerare om något väl händer.

Jag hoppas att det här ska förhindra hot- och våldssituationer

Mimmi Lundkvist, tågvärd och skyddsombud

Kamerorna kommer till en början att användas inom den regionala tågtrafiken, alltså inte på X2000 eller nattågen. Enligt SJ:s kommunikationsstrateg Peter Kraméus väljer SJ på vilka sträckor som tågvärdarna ska utrustas med kroppskameror utifrån behovsanalyser där de bland annat tittar på statistik över incidenter med hot och våld.

Bara polisen får se

Tanken är att tågvärdarna ska hämta ut en kroppskamera tillsammans med ID-kort och övrig utrustning inför varje tur. Kamerorna filmar inte hela tiden utan startas av tågvärden om det uppstår en hotfull situation. Inspelningarna får bara tittas på eller användas om det uppstått en situation med hot och/eller våld, och då är det endast Polisen som får titta på materialet – inte SJ:s personal. I alla andra fall raderas filmerna automatiskt efter två dygn.

Majoriteten av de kollegor Mimmi Lundkvist pratat med är positivt inställda till att kroppskameror införs. Innan coronapandemin testades kamerorna på vissa av SJ:s tåg och sträckor, bland annat mellan Västerås och Eskilstuna. Mimmi Lundkvist var en av dem som provade och tyckte att det fungerade bra.

– Den allmänna feedbacken jag fick från andra då var att det kändes tryggare att jobba.

De nya kroppskamerorna har redan levererats till henne och de andra kollegorna som utgår från Västerås. Enligt SJ:s kommunikationsstrateg Peter Kraméus är det planerad start på alla berörda sträckor i mitten av oktober.

– Jag är glad att det här kommer i gång och vet att många ser positivt på detta. Jag hoppas att det här ska förhindra hot- och våldssituationer, så att en situation inte behöver gå över gränsen från att vara otrevlig till att man får ett slag i magen. Och att om något väl händer – då finns det film och ljud, säger Mimmi Lundkvist.

Emmeli Nilsson