Vad gör en linjemontör?

En linjemontör jobbar med att bygga och underhålla elnät. Den största arbetsgivaren är Vattenfall, men som linjemontör kan man även arbeta på privata bolag och kommunala bolag.

Hur mycket tjänar en linjemontör?

På Vattenfall ligger snittlönen på omkring 34 000 kronor i månaden, uppger Seko i september 2022. Löneläget är liknande på privata bolag.

Linjemontörer som jobbar på kommunala bolag tjänar lite mindre. Där är medellönen 33 400 kronor i månaden.

Är lönen högre i vissa delar av landet?

Ibland ligger lönen något högre på vissa platser i landet där det är extra stor brist på linjemontörer.

Men generellt skiljer sig inte lönerna så mycket mellan olika arbetsplatser. Om lönen är lägre på någon arbetsplats är det kanske lite bättre arbetstider i gengäld.

Just nu är det brist på linjemontörer. För att locka folk finns det därför då linjemontörer erbjuds en så kallad signeringsbonus – ett engångsbelopp som kan vara så stort som en månadslön – för att byta arbetsgivare och skriva på för ett nytt jobb.

Hur sätts lönen för linjemontörer?

Lönen sätts individuellt genom löneförhandlingar. Facket förhandlar sedan fram en lönepott varje år och utifrån den fördelas löneökningarna.

I kollektivavtalen finns det även lägstalöner, men det är sällan någon kommer in på en sådan lön på grund av konkurrensen i branschen. I så fall är det exempelvis en nyutexaminerad linjemontör.

Får linjemontörer några lönetillägg?

Ja, linjemontörer kan till exempel få ersättning för beredskapstjänstgöring. Då är du tillgänglig för att kunna rycka in och arbeta om det behövs. I dessa fall får du extra betalt för varje timme som du är i beredskap.

Linjemontörer med jourtjänstgöring får också extra betalt per timme. När du har jourtid är du på jobbet, men du måste inte arbeta förrän det behövs. Den som jobbar jour har därför mycket högre ersättning än den som har beredskap.

Som många andra yrkesgrupper får linjemontörer också extra betalt för att jobba obekväma arbetstider (ob-tillägg).

Nivåerna på dessa ersättningar baseras på din månadslön och regleras i kollektivavtal. Om du är tveksam på vad som gäller på just din arbetsplats kan du kontakta din närmaste Sekoföreträdare.