Trots Vattenfall mål att vara Sverige säkraste arbetsplats har tre personer omkommit på jobbet för Vattenfall mellan 2015–2021. Ytterligare fem underentreprenörer har mist livet vid andra enheter inom koncernen.

Den senaste arbetsplatsolyckan skedde den 2 juni i fjol när en tekniker skulle göra ett underhållsarbete på Svenska Kraftnäts ledning i området kring Moskosel i Norrbotten.

Ny roll vid risk för induktion

Mannen, som var i 35-årsåldern, dog till följd av strömgenomgång på grund av induktion.

Den frånkopplade ledningen blev spänningssatt till följd av att den gick parallellt med en kraftledning. I det här fallet var ledningen inte parallellgående på arbetsstället, utan cirka 100 kilometer bort.

Mannen hade många års yrkeserfarenhet och var utsedd till elsäkerhetsledare.

Teknikern bar inga så kallade AMS-handskar för arbete med spänning, så när ledningen han arbetade med blev strömförande var teknikern oskyddad. Han hade heller inte säkrat sig mot induktionsström genom jordning.

Det framgår i Vattenfall Services internutredning som Sekotidningen tagit del av.

– Varför jordningen inte hade skett vet vi inte, säger Dag Svensson, som är vd på Vattenfall Services, och påpekar att mannen hade många års yrkeserfarenhet och var utsedd till elsäkerhetsledare.

Kostymklädd man som sitter vid ett bord.
Dag Svensson är VD på Vattenfall Services.

Underhållsarbetet på Svenska Kraftnäts ledning hade genomförts i fyra etapper. Arbetslaget hade genomfört korrekt potentialutjämning och jordning på tre av etapperna. Men på den sista var detta enbart utfört på den ena sidan av arbetsstället, men inte på den andra.

Måste höja risktänket

Efter dödsfallet har Vattenfall Services intensifierat sitt säkerhetsarbete. Fokus ligger bland annat på så kallade ”Safety walks”, där medarbetare och chefer går igenom risker och arbetsmoment på plats.

– Vi har också infört en ny roll när vi utför uppdrag där det finns en risk för induktion, som vi kallar övervakare, för att säkerställa att alla jordningar och potentialutjämningar är korrekta. Vi har utbildat våra medarbetare i hur de ska hantera induktionsrisker och tydliggjort våra instruktioner, berättar Dag Svensson.

Vi har varit väldigt transparenta om olyckan.

Arbetsplatsolyckan har utretts som ett misstänkt arbetsmiljöbrott. Förundersökningen är nedlagd, då det inte gick att bevisa att den berodde på fel från arbetsgivarens sida.

– Det är en oerhört tragisk olycka. Det allra viktigaste vi kan göra nu är höja vårt riskmedvetande. Det är därför vi har varit väldigt transparenta om olyckan, säger Dag Svensson och fortsätter:

– Vi har gått igenom utredningsresultaten med alla våra medarbetare, och diskuterat vad som behöver göras för att det här aldrig ska hända igen.

Fakta: Vad är potentialutjämning?

Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med potentialutjämning.

Källa: Elrond