7,4 procent i löneökning fördelat på två år. Det får anställda inom energisektorn, i det nya kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA).

Energiavtalet omfattar omkring 2 800 av Sekos medlemmar på företag som Vattenfall, EON och Skellefteå Kraft.

Ingen garanterad löneökning  

Nu är det lätt att tro att det blir 7,4 procent i löneökning per år, men så är det inte. Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent. 

Alla är inte garanterade att få lönepåslag, eftersom avtalet inte innehåller så kallad individgaranti.  

Löneökningarna läggs i stället i en gemensam pott. Sedan avgörs det lokalt hur mycket löneökning olika medarbetare får.

Satsning på låga löner  

I det nya avtalet mellan Seko och Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA) finns det en satsning på kollektivavtalets lägsta löner. År ett ska lönerna höjas i kronor med 1 350, och år två med en procentsats på 3,3.

Minimilönen för yrkesarbetare med fem års erfarenhet ska vara 30 046 kronor den 1 april 2024. Det gäller bland annat elmontörer, driftmaskintekniker, styr- och reglertekniker.

– Vi hade det här som mål, så vi är nöjda, säger Sekos ombudsman Ulrika Nilsson, som ledde förhandlingarna.

– Det är många utländska företag i branschen, som tar in tekniker på några veckor. Lägsta lönerna blir då väldigt viktiga att få upp.

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

När Seko gick in i förhandlingarna hade man bland annat krav på mer pengar till dem som jobbar i beredskap och hälsokontroller för alla.

– Vi försökte få arbetsgivarna att förstå att det här var viktigt för våra medlemmar. Men tyvärr lyckades vi inte med det, säger Ulrika Nilsson.

Energiföretagen: Vi är nöjda

Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA) hade velat se förändrade villkor för övertidsersättning och få större inflytande över arbetsformer. Exempelvis få till en ny kortare anställningsform för pensionärer och studenter. Men så blev det inte.

– Det finns naturligtvis saker man velat åstadkomma som vi inte nådde fram till. Men så är det för båda sidor. Det viktiga är att vi har enats kring vissa frågor. Med det är jag är nöjd, säger Tomas Torstensson som är vd för Energiföretagens arbetsgivareförening.

  

Det nya energiavtalet

Seko har kommit överens med arbetsgivarorganisationen för energiföretag, Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA). Nya kollektivavtalet gäller i två år, från 1 april i år till och med 31 mars 2025.

  • Avtalet omfattar drygt 2 500 Sekomedlemmar på företag som Vattenfall, EON och Skellefteå Kraft.
  • Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent. 
  • De med lägst lön ska få en lönehöjning med 1 350 kronor första året, och sedan höjs lönerna i procent med 3,3 år två. En åtgärdsgaranti gör att arbetsgivare måste motivera varför en arbetstagare får lägre påslag.
  • Rutiner kring ansökan om föräldraledighetstillägg förenklas. Tillägg höjs också med några kronor.
  • Löner under 28 211 kronor i månaden ska under det andra avtalsåret höjas i kronor i stället för procent. Låglönesatsningen med den så kallade knämodellen innebär att löner under 28 211 kronor räknas som 28 211 när lönepotten tas fram.
  • Fram till i dag har de som är över 66 år inte fått pensionsinsättningar som följt ITP-planen. Nu har det ändrats.
  • En arbetsgrupp ska sjösättas för att se över hur energibranschen kan bli mer attraktiv för arbetstagare.