7,4 procent i löneökning fördelat på två år. Det får anställda på kommunala energibolag, i det nya kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent.

Sobona Energiavtalet omfattar omkring 2 000 av Sekos medlemmar på företag som Mälarenergi, Borås energi och Växjö energi.

Lägstalönerna höjs

Alla är inte garanterade att få lönepåslag, eftersom avtalet inte innehåller så kallad individgaranti.  

Löneökningarna läggs i stället i en gemensam pott. Sedan avgörs det lokalt hur mycket löneökning olika medarbetare får.

I det nya avtalet mellan Seko och Sobona finns det en satsning på kollektivavtalets lägstalöner. År ett ska lönerna höjas i kronor med 1 350 kronor, och år två med en procentsats på 3,3.

Lika pensionsinsättningar

Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko, är extra nöjd med att de fick igenom att alla får en avsättning på 6,5 procent i avtalspension.

– Innan var det en grupp som fick lägre insättning än alla andra. Det är viktigt att alla våra medlemmar har lika insättning och förutsättningar när de går i pension, säger hon. 

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Högre beredskapsersättning

Ett avtalskrav som funnits med under många år är den om beredskapsersättning. Nu fick Seko äntligen igenom kravet. 

– Det här är något som våra medlemmar har efterfrågat länge, säger hon. 

Fram till nu har anställda på beredskap, som kallats in till arbete, fått övertidsersättning under arbetspasset, samt beredskapsersättning när de inte arbetat. Nu får medlemmar dubbla ersättningar.

Arbetsgivarna nöjda

På arbetsgivarorganisationen Sobona är man nöjda över att det ska bli lättare att anställa personer i arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Det finns utmaningar med att komma överens, men vi tycker att förhandlingarna som förts varit i god anda, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Längre uppsägningstid

Arbetsgivarna får nu även möjlighet att sluta individuella överenskommelser om längre uppsägningstid, i upp till tre månader.

– Inte minst när det gäller säkerhetsklassade tjänster är det värdefullt för oss eftersom det tar tid att få in nya arbetstagare i produktion, säger Agnes Gradstock.

Sobona var egentligen emot en höjning av lägstalöner. De ville även ha ett avtal utan en fastslagen procentuell löneökning.

– Man ska komma överens och motparten var tydlig med att de inte ville ha det så. Vi har kommit överens om löneökningar i nivå med industrimärket och det accepterar vi, även om vi gärna hade sett ett sifferlöst avtal, säger Agnes Gradstock.

Det nya energiavtalet för kommunala energibolag

Seko har kommit överens med arbetsgivarorganisationen kommunala energibolag, Sobona. Nya kollektivavtalet gäller i två år, från 1 april i år till och med 31 mars 2025.

  • Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent. 
  • Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor första året, och sedan höjs lägstalönerna i procent med 3,3 år två.
  • Löner under 28 211 kronor i månaden ska under det andra avtalsåret höjas i kronor i stället för procent. Låglönesatsningen med den så kallade knämodellen innebär att löner under 28 211 kronor räknas som 28 211 när lönepotten tas fram.
  • Så gott som samtliga på avtalet ska nu få 6,5 procent i avtalspension under avtalsperioden.
  • Anställda med graviditetspenning får ett bättre skydd vid arbetsbrist.
  • Läs mer om fler förändringar här.