Arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för facket. Ofta kommer arbetsmiljön överst när medlemmar ska rangordna fackets uppgifter. Tanken är självklar, ingen ska bli sjuk av jobbet, ingen ska skadas eller dödas.

Men i praktiken är det inte självklart. Det är bara att titta på statistiken, för även om svensk arbetsmiljö är förhållandevis bra så anmäldes omkring 122 500 arbetsskador förra året och 45 personer omkom under arbetet, hittills i år är de 40.

Det är svårt att helt undvika arbetsskador och kanske även dödsfall, men minskningen skulle bli betydande – om arbetarskydd var gratis.

Många arbetsgivare satsar på förebyggande arbete, inte bara när lagen tvingar dem utan för att de inser värdet av en bra arbetsmiljö. Andra gör det inte. För dem är det ekonomiskt möjliga per automatik det arbetsmiljömässigt bästa.

Vi återkommer till arbetsmiljö i flera texter i Sekotidningen nummer 5. En handlar om kvartsdamm, som vi skrivit om flera gånger tidigare.

Kvartsdamm kan ge flera olika sjukdomar, även dödliga och Arbetsmiljöverket deklarerade att de vill ha sänkta gränsvärden. Men efter att ha uppskattat kostnaden började de vackla. Arbetsgivarna håller med och tycker att det blir för dyrt, och är onödigt.

Deras protester har fått Arbetsmiljöverket att vackla än mer. LO menar att Arbetsmiljöverket överskattar kostnaden och underskattar vinsten av färre sjukdagar.

Precis som facket kan sägas ha ett egenintresse att skydda medlemmarnas hälsa, så har arbetsgivarsidan ett egenintresse att skydda den egna ekonomin. Frågan är vem Arbetsmiljöverket främst tar hänsyn till.

Vad räknas som dålig arbetsmiljö, hör långa entreprenadkedjor dit? I somras omkom en provanställd 22-åring på Malmbanan. Han var anställd för att röja sly när olyckan inträffade.

Det finns oklarheter runt olyckan, men klart är att 22-åringen var anställd av ett företag som var underentreprenör åt ett företag som var underentreprenör åt ett företag som var underentreprenör åt ett företag som fick jobbet av Trafikverket.

Från facket vill man ha utrett vilken betydelse dessa kedjor av entreprenörer kan ha för säkerheten.

Ju större fackligt inflytande i alla led, desto mer tonvikt på säkerhet. Och ju fler som är med i facket desto mer tyngd att lägga bakom orden.