Vem kan låta bli att prata eller tänka på denna fördömda pandemi. Hela världen fungerar provisoriskt och lite upp och ner mot vad den brukar göra.

Visserligen finns det fortfarande obegripliga och idiotiska krig lite överallt i världen som utkämpas ihärdigt för att hålla det vanliga folket kvar i fattigdom och elände. Situationen blir ju inte bättre av att en fruktansvärd pandemi kommer med sina långa klor för att förinta oss.

Vi ser ju tydligt att vårt leverne på jorden kommer att förändras för lång tid framöver. Trycket på makthavarna blir enormt krävande och svårt. Om vi tittar och lyssnar på våra politiker och myndighetspersoner begriper vi att dessa behöver hjälp av oss, det vanliga folket.

uppmaningar till folket går liksom inte fram

Jag uppfattar att de bestämmande har svårt att just, bestämma. Deras uppmaningar till folket går liksom inte fram till de som ska ha informationen. Att säga till på skarpen, jag menar att säga ja eller nej så folk förstår det, det kan inte våra makthavare. Jag uppfattar deras uppmaningar som ett tal från en tuggummiätande person. Käftarna går upp och ner men resultatet blir ingenting.

Politiker samt andra myndighetspersoner kommer med uppmaningar att vi ska göra si eller så, men inte med en fast bestämdhet som liknar ett befäls order. Därför är jag tvungen att kalla dessa för tuggummifolket vilket betyder att vi får göra hur vi vill, ingen kommer att bestraffa oss.

Hur kan jag påstå att vi kan hjälpa tuggummifolket? Jo, vi använder den fina hjärna som vi vanliga har. Vi har ju ett sunt bondförnuft och detta förnuft förklarar med lätthet hur vi skall uppföra oss för att inte smitta ner några andra eller själva bli smittade.

Använd ert sunda förnuft och lyssna inte på okunniga tuggummipersoner

Om vi på arbetsplatsen uppfattar att situationen är farlig för vår hälsa, då utför vi inte jobbet förrän det farliga är åtgärdat, precis som vanligt. Samma enkla beslut gäller överallt. Att riskera hälsan på arbetet, skolan, butiker eller liknande platser är helt enkelt förbjudet, det vet vi. Den arbetsgivare eller myndighetsperson som påstår något annat kan dra all fanders väg.

På arbetet har vi skyddsombud. Deras uppgift är att bevaka vår säkerhet. Begriper inte skyddsombudet det, talar vi om det för hen, eller så byter vi ut denne odugliga, till någon bättre. Om situationen på dagis eller skolan är farlig för hälsan då använder vi vårt bondförnuft och gör vad vi själva anser vara rätt. Använd ert sunda förnuft och lyssna inte på okunniga tuggummipersoner.

Lasse Evertson, stolt arbetare