På 1980-talet kom Margaret Thatchers och Ronald Reagans nyliberala revolution till Sverige. Statligt och kommunalt ägande skulle bolagiseras och/eller privatiseras.

1992 bolagiserades Vattenfall och blev ett statligt ägt aktiebolag. Nu skulle beslut i företaget fattas på affärsmässiga grunder och demokratin skulle hållas utanför.

De borgerliga politikerna borde vara nöjda, men icke. När det gäller Vattenfall tycker man att marknaden fattat fel beslut.

Skattepengar till kärnkraft

De borgerliga anser att politikerna skulle ha gått emot marknaden och låtit skattebetalarna betala för en fortsatt drift av de reaktorer man har lagt ner av ekonomiska skäl.

Nu när näringslivet inte vill bygga ny kärnkraft så tycker man att staten ska ställa upp med skattebetalarnas pengar.

Jag frågar: hur ska ni ha det, marknad eller demokrati?

Plötsligt demokrati

Och borgarna svarar: marknad när vinsten är garanterad, som i skolan och i vården.

Men när vinsten är osäker eller rent av osannolik, som i byggandet av ny kärnkraft, då kan vi släppa fram lite demokrati. Det vill säga låta skattebetalarna stå för notan.

Peter Collvin, Seko Sjöfolk