Vinterns höga elpriser och Europas energiförsörjning till följd av invasionen i Ukraina har gjort att energifrågan har seglat upp rejält på agendan.

Det är på tiden, anser Seko som tycker att frågan om energiförsörjning har diskuterats alldeles för lite under lång tid.

Seko inleder nu en kampanj för en bättre elmarknad. Syftet är att uppmärksamma och väcka debatt om energiförsörjningen.

– Vi tycker att de extrema priserna i vintras visar tydligt på vad vi har pekat på ganska länge, säger Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia.

”Underhållet är eftersatt”

Enligt Seko har avregleringen av elmarknaden gjort att underhåll och utbyggnad av elnätet blivit eftersatt.

Branschen brottas också med kompetensförsörjning och slimmade organisationer, förklarar Robert Ignberg, ordförande för Seko Energi.

– Vi har klarat oss på det vi har byggt tidigare och med det inte haft så mycket folk i branschen. Nu börjar verkligheten komma i kapp. Elnät behöver ses över, byggas ut och förnyas – särskilt i omställningen vi ska göra mot ett grönt samhälle, säger Robert Ignberg.

Porträttbild på Robert Ignberg mot en grå bakgrund
Robert Ignberg på Skellefteå Kraft kritiserar alltför slimmade organisationer.

Träffade ministern

Detta lyfte han i förra veckan när Seko träffade energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar(S) för ett samtal om läget.

– Det var en bra träff. Han lyssnade, skrev ner och ställde frågor. Vi fick framföra det vi tyckte och det kändes som att han tog in det. Det var en bra start för att påverka läget, säger Robert Ignberg.

Sekos krav på politikerna

I arbetet för en bättre elmarknad har Seko tagit fram en kravlista till politikerna. Seko vill att man utreder avregleringens effekter, rustar upp elnätet och säkerställer en god arbetsmiljö redan i upphandlingen.

– Vi behöver ta tillbaka initiativet och inte lämna det till marknaden att lösa allt från kompetensförsörjning till prisfrågan, säger Gabriella Lavecchia.

Extrem ökning av elpriser

Elpriserna har stigit mycket i hela landet de senaste tre åren. I december 2021 var elpriserna rekordhöga.

Störst är ökningarna i södra Sverige, där elpriset har stigit med 184 procent under tre år.

I södra och mellersta Sverige (elområde 3 och 4) har genomsnittet för rörliga elpriser legat över 200 öre per kilowattimme i december 2021. Som jämförelse var genomsnittspriset under 50 öre per kilowattimme i januari 2020.

Elpriserna har även ökat i norra Sverige i elområde 1 och 2, men inte lika mycket.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)