Vi står inför ett riksdagsval där Seko vill stärka möjligheten för alla våra medlemmar att få tycka till och påverka verksamheten på arbetsplatser runt om i Sverige.

Att få tycka och säga vad man tänker är nära kopplat till anställningstrygghet, men så klart även arbetsplatskultur.

Otryggare anställningar ger mindre utrymme att komma med konstruktiv kritik.

Vill inte ha tystnadskultur

Alltför ofta drabbas anställda av negativa konsekvenser för att de tycker, tänker och framför kritik som inte uppskattas.

Redan i dag har vi, enligt mig, en tystnadskultur inom Kriminalvården, som ser olika ut beroende på var man arbetar inom verket.

Därför vi vill redan nu att alla medlemmar försöker sätta sig in i vad olika partier tycker i frågor som är viktiga för dig personligen, men även för dig som Sekomedlem, och för oss som facklig organisation.

Så kan valet påverka oss

Nedanstående områden är framtagna av Seko tillsammans med andra fackförbund inom LO för att visa hur olika omhändertagandet av frågor kan se ut efter valet.

Exempel på skillnader kan se ut så här:

Arbetsmiljö

Förbättringar:

 • Nollvision för dödsolyckor på jobbet. Skärpta påföljder vid allvarliga arbetsmiljöbrott.
 • Satsning på Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden.

Försämringar:

 • Nej till utökade möjligheter för fackliga skyddsombud att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser.
 • Lägga ner arbetsmiljöforskningen.

Trygghet om du blir arbetslös eller sjuk

Förbättringar:

 • Stärkt a-kassa och höjt tak.
 • Förbättra sjukförsäkringen genom att bland annat höja taket och avskaffa den bortre tidsgränsen för ersättning.

Försämringar:

 • Sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.
 • Återinföra den bortre gränsen för hur länge man ska kunna få ersättning vid sjukdom.

Ordning på arbetsmarknaden

Förbättringar:

 • Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.
 • Reglera arbetskraftsinvandringen.

Försämringar:

 • Sänk lönerna genom att lagstifta om lägre ingångslön.
 • En mer oreglerad arbetskraftsinvandring utan krav på schysta villkor.

Politiker måste ge oss bra villkor

En modern arbetsgivare måste förstå vikten av att ge våra medlemmar bra villkor och se vinsten med att samarbeta med Seko.

Det måste även våra blivande folkvalda.

Vi behöver folkvalda i riksdag och regering som till exempel ger Arbetsgivarverket direktiv för att behålla och värdera kompetens inom den statliga verksamheten.

Å andra sidan behöver ingen myndighetsledning vänta på att göra saker bättre för de anställda.

Det ingår i uppdraget, eller?