Utgångspunkten är att försämra de anställdas trygghet, göra det lättare att avskeda och få mer ”flexibilitet” på vår bekostnad. Sverige är att av länderna i EU där det är lättast och billigast att avskeda anställda. Seko och andra förbund har lämnat förhandlingarna och ger inte LO rätten att företräda dem. Bra!

Kravet på saklig grund för uppsägning i LAS – att den måste ske antingen p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl – finns för att ge Sveriges arbetare en smula makt på arbetsmarknaden.

Tystare och mer otryggt

Om arbetsgivaren ensidigt kan välja ut de som ska avskedas ökar otryggheten och tystnaden på arbetsplatserna. Vem vågar säga ifrån om missförhållanden när man kan hamna först på avskedslistan? I PostNord finns stor risk för personalminskningar p.g.a. fallande brevvolymer. Det lär knappast bli de äldre, långsamma och ”dyra” anställda som får behålla jobbet om arbetsköparen får bestämma.

Arbetsrätten behöver istället stärkas. När facket har fredsplikt kan företagen outsourca, hyvla och upphandla bort våra jobb. Samtidigt har a-kassa, pensionssystem,  stöd åt arbetslösa och sjukförsäkring försämrats. Medans otrygga anställningar sprider sig minskar anslutningsgraden till facket.

Strider kan vinnas

Attackerna sker för att arbetsgivarna och politiker vant sig vid att inte möta motstånd. Det är dags att göra dem besvikna.

Anställningsskyddet måste försvaras och förstärkas. Seko och andra LO-förbund måste kraftfullt bekämpa förslagen på försämringarna i LAS. Vi har ännu rätten till politisk strejk. Använd den och visa vad fackavgiften är värd. Den finska poststrejken visar att sådana strider inte bara kan föras – de kan också vinnas!

Stoppa attackerna mot arbetarnas trygghet – Nej till försämringar i LAS!