När jag skriver detta är det tisdag 13 september. Valresultatet kommer bli klart först om några dagar. Men det mesta tyder på att regeringsalternativet Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna får majoritet.

Hur blev detta möjligt?

Det finns många förklaringar. Men jag är övertygad om att en förklaring är att Sverigedemokraterna sedan några val har vunnit över en del LO-medlemmar, främst män.

Facket har ett ansvar

Siffror visar att 40–45 procent av LO-medlemmarna röstar på Socialdemokraterna och cirka 25 procent röstar på Sverigedemokraterna.

Här har Seko och övriga LO-förbund ett ansvar.

LO-förbunden har under de senaste 20–30 åren inte klarat sin uppgift att möta medlemmarna för att samtala om politiska frågor som rör LO:s medlemmar.

Att få dem att se sammanhang i hur välfärdssamhället byggdes upp från 1950-talet och framåt.

Jag tycker att det finns många exempel på en rädsla att prata politik, som om politiska beslut inte hade med fackliga frågor att göra.

Det var bättre förr

Det borde vara så att åtminstone 65–70 procent av LO:s medlemmar röstar på Socialdemokraterna. Den siffran har tidigare även varit högre än så.

Allt var inte bättre förr, men LO-förbundens fackligt-politiska arbete var uppenbart bättre förr. Det är min erfarenhet från 1970- och 80-talen.

Till valet 2026 krävs en skärpning i Seko och andra LO-förbund, från förbundsledning till lokala klubbar och sektioner.

Lennart Hallengren, före detta terminalarbetare Postnord i Malmö