Sekotidningen har i en rad artiklar skrivit om de arbetsmiljöproblem som Häktet Göteborg brottats med sedan år 2017. Fack (Seko), häkteschef samt regionchef kommer till skott.

Sedan kommer en insändare från en kriminalvårdare av utländsk härkomst. Personen vare sig orkar med sina chefer – som ”byts ut lika ofta som strumpor” – eller sina kollegor som inte tar kriminalvårdaren för vad hen är: en kollega med ambitionen att göra så gott som hen kan.

Kriminalvårdaren känner sig förbigången och åsidosatt.

Behöver en modern kriminalvård

Ett modernt samhälle behöver en modern kriminalvård. En verksamhet som byggs upp, planeras och hanteras av kompetenta, utbildade människor som värnar om individens psykosociala rättigheter. Både sina egna och människorna som de vårdars rättigheter.

Förklaringen kanske kan bäst ges med följande liknelse?

En väl fungerande kriminalvårdsverksamhet är som en kör, där alla vet vilka röster de skall sjunga och förstår vilken roll deras röst har i den slutgiltiga harmonin.

Dirigenten behöver förstå sig på sin roll i att få fram det bästa ur kören.

Det är viktigt att denna kör styrs av en dirigent som förstår sig på vikten av körens uppbyggnad. Dirigenten behöver förstå sig på sin roll i att få fram det bästa ur kören.

Gör hen inte det så slutar det med att dirigenten väljer att sjunga själv, eftersom hen har misslyckats med att få harmoni i kören.

I det stora konserthuset Häktet Göteborg sjunger en dirigent vars kör har tappat harmonin. Antingen vet inte dirigenten hur en kör skall byggas upp för att fungera eller så har hen glömt det.

Det säger sig självt att åhörarna uteblir och körmedlemmarna hoppar av.

Tar inte tillvara på kompetens

I två rapporter under 2020 och 2021 har Seko konstaterat att man har svårt att behålla personal på Häktet Göteborg. Inte bara avdelningspersonal utan det handlar om alla tjänstebenämningar. Det vill säga alla utom ”Dirigenten”.  

De väljer att gå någonstans där man bryr sig om kompetensen.

På Häktet Göteborg arbetar kompetenta och utbildade människor som man inte tar vara på.

Insändarskribenten anser att det i dennes fall bland annat beror på att man inte gillar ens brytning eller hudfärg.

Dessa kompetenta människor väljer att gå någon annanstans där man bryr sig om deras kompetens och till att utföra ett arbete som motsvarar deras kunnande.

Gunnar Magnusson, före detta klubbordförande Seko Vård Göteborg