Var ska jag börja? Personalbrist, semestrar som ej blir beviljade, ingen erfaren personal, ledningsgrupper som inte bryr sig, dålig lön och dåliga scheman.

Men det värsta av allt är att man tummar mer och mer på säkerheten.

Jag känner en stark frustration över hur arbetsmiljön är på mitt jobb. Jag har jobbat på en anstalt i snart fyra år och det enda jag ser är ett sjunkande skepp.

Enkel lösning på personalbristen

Att Kriminalvården, som en myndighet 2023, fortfarande inte har insett problemet bakom vår personalbrist är ett skämt.

Chefer tummar på säkerheten för att det inte finns personal att tillgå, och för att det ska se bra ut i statistiken

Ledningsgrupper på anstalter och häkten runt om i Sverige förstår inte att det måste höjas löner och bli bättre scheman för att kunna behålla personal.

Det är inte precis raketforskning.

Fullt på säkerhetsklassade anstalter

Att mer och mer erfaren personal slutar är fruktansvärt oroväckande. Det har lett till personalbrist och chefer som uppmanar till ensamarbete.

Med tanke på att det är överfullt på alla anstalter och häkten finns det klienter som sitter på anstalter med säkerhetsklass 2, trots att de egentligen ska sitta på en anstalt med högsta säkerhetsklass (säkerhetsklass 1).

Chefer tummar på säkerheten

Då klientelet har ändrats över de senaste åren – och det sker en mycket stor ökning med hot och våld mot både personal och klienter – förstår inte jag hur man kan låta ensamarbete genomföras.

Med tanke på det stora våldskapitalet som vissa klienter sitter på får det inte vara så.

Chefer tummar på säkerheten för att det inte finns personal att tillgå, och för att det ska se bra ut i statistiken.

Oro inför sommaren

Jag känner en hopplöshet över att vi i juni fortfarande inte har fått några sommarvikarier och att det kommer bli en stor börda för ordinarie personal nu i sommar.

Man går alltid runt och bär på en inte stress över hur sommaren kommer att bli. Blir det samma kaos som förra sommaren?

Eller kommer det att bli ännu värre?

Har tappat orken

Förut tyckte jag att det var roligt och motiverande att gå till jobbet. Nu känner jag bara en hopplöshet och att jag är trött.

Mycket trött över att det alltid är personalbrist och att man inte tar tag i det verkliga problemet utan skyller på att det är anställdas fel.

Höj lönerna inom Kriminalvården

Höj löner och gör bättre scheman så kommer personal att stanna! Kriminalvården kan inte blunda mer för dessa problem.

Skeppet har snart nått botten och då är det för sent!

En trött kriminalvårdare