Flera granskade myndigheter har gjort fel i sin kartläggning, kommer DO fram till i en tillsyn som blev klar nyligen. Och Kriminalvården hade ett år – 2021 – då myndigheten inte gjorde någon kartläggning alls.

– Enligt lagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning som visar om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det ska man göra varje år. Men vid vår tillsyn ser vi att flera myndigheter har brister i sina kartläggningar, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.  

DO har till uppgift att utöva tillsyn så att arbetsgivare följer diskrimineringslagen. Just nu har man valt ut tio andra myndigheter att titta närmare på i tur och ordning. 

Kan bli dyrt att slarva

DO håller på med en uppföljning av Kriminalvården efter tillsynen förra året, och nu har man hittat brister hos tre andra myndigheter: Försvarets materielverk, Försäkringskassan och Trafikverket. 

– Det har handlat om att man har gjort felaktiga gruppindelningar, eller inte tagit med alla grupper av anställda i sin lönekartläggning. Då kan man sedan inte ta reda på om löneskillnader bara beror på kön eller inte, säger Clas Lundstedt. 

– I något fall har man kommit fram till att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män, men inte analyserat om det beror på kön.

DO håller just nu på med en uppföljning av kartläggningsarbetet hos Kriminalvården. Skulle det krävas kan myndigheten hamna hos Nämnden mot diskriminering och i slutändan tvingas betala vite. 

Om det blir en uppföljning även av de andra tre myndigheterna är ännu oklart. 

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda.

Arbetsgivaren ska granska sitt eget lönesystem och göra en genomgång av arbetstagarnas löner. Man ska också tala om hur man tänker komma till rätta med löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen