Anmälda brott kopplat till sexuella övergrepp mot barn har ökat kraftigt de senaste åren. Likaså fall där personer tar kontakt med barn i sexuellt syfte, för att tvinga dem till sexuell posering eller handling.

Polisen får samtidigt dagligen anmälningar från Google, Snapchat och Facebook om misstänkta barnpornografibrott. Även från organisationer som Ecpat Sverige, och den amerikanska National Center för Missing and Exploited Children, NCMEC.

Larmen handlar om olaglig fildelning av sexuella övergrepp på barn, och där svenska IP-adresser identifierats.

– Vi behöver vara fler och göra fler tillslag, säger Daniel Christensson, som är it-forensiker vid polisen i Helsingborg.

Övergrepp mot barn

Ofta arbetar Daniel Christensson med ärenden gällande sexuella övergrepp mot barn. Men det kan även vara grova våldsbrott, bedrägerier och andra brott.

– Vi stöter på mycket skit. Men det är ett utmanade och spännande jobb. Vi gör en tydlig skillnad i samhället, säger han.

Daniel Christensson

Ålder: 40.

Bor: Ramlösa utanför Helsingborg.

Yrke: It-forensiker.

Utbildning: IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad.

Familj: Fru, tre barn.

Fritid: Träna och umgås med familj och vänner.

En it-forensikers jobb går bland annat ut på att samla in digitala bevis från exempelvis hårddiskar, usb-minnen, övervakningsfilmer, datorer eller mobiler som beslagtas vid polisens husrannsakan.

– Jag började jobba med det här för drygt tre år sedan, och jag har inte haft en enda dag som varit tråkig. På helgerna kan jag till och med längta tillbaka till jobbet för att lösa saker i ärenden.

It-forensiker
Daniel Christensson, it-forensiker på Polisen.

ISÖB fingranskar bilderna

Vi sitter i Daniel Christenssons arbetsrum i polishuset i Helsingborg. Han har sex datorskärmar och en mängd elektroniska redskap liggande på sitt arbetsbord. Han berättar att det är skönt att inte behöva sitta i ett öppet kontorslandskap, då hade det varit svårt att jobba ostört.

– Jag behöver oftast inte titta på materialet i detalj. Om det finns indikationer på att det kan innehålla sexuella övergrepp mot barn, så skickar jag det vidare för fingranskning.

Bilderna eller filmerna kan då granskas manuellt eller genom datorprogram vid polisens grupp för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ISÖB.

– Om materialet bedöms vara sexuella övergrepp mot barn så går jag vidare med min analys och tittar på allt annat. Om man har sökt på termer kopplat till sexuella övergrepp mot barn på internet, varifrån personen har fått bilderna, finns där information som är krypterad och om bilderna har spridits vidare.

Sexuella övergrepp mot barn

Om arbetet blir för påfrestande – vilket det tidvis blir – kan Daniel ventilera i arbetsgruppen och med sin närmaste chef.

– Ibland vet jag inte vad jag möts av på datorn när jag analyserar innehållet ifrån en beslagspunkt. Men om jag är förberedd på vad som kan dyka upp på datorskärmen så har jag lättare att hantera det.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

– Brott kopplat till sexuella övergrepp mot barn är väldigt svåra att hantera. Vi har ett stort inflöde av ärenden, och väldigt mycket att göra. Det är svårt att räcka till ibland.

Känner du att ni gör tillräckligt?

– Svårt att säga. Gör vi någonsin det? Den dagen då dessa brott inte finns längre, då har vi gjort tillräckligt. För mig är det viktigt att göra mitt jobb så ordentligt och objektivt det bara går för att det ska bli en så rättvis dom som möjligt.

Förövare i sociala medier

Ibland kan Daniel Christensson däremot känna att rättskedjan inte gör tillräckligt för att förövare inte återfaller i brottslighet och utsätter nya barn.

– Jag tycker att rättsapparaten måste ta ett större ansvar. Barn kan få sina liv förstörda. Hur säkerställer vi att de tas om hand?

Han tycker att hans arbete har påverkat honom som förälder, och försöker prata med sina barn om att det finns personer med dolda avsikter.

– Jag kanske har blivit lite överbeskyddande. Jag är noga med vilka appar mina barn har på sina telefoner. Det är ju väldigt vanligt att vuxna personer tar kontakt med barn i sociala medier, och utger sig för att vara jämnåriga.

– Men det är också viktigt att försöka avdramatisera, så att det inte blir jobbigt att berätta saker för mig eller barnens mamma om det skulle hända något.