Då var denna era slut. Jag har gett häktet i Karlstad 23 år. Under dessa år så har jag sett många förändringar inom kriminalvården. Jag har fått träffa fantastiska och mindre fantastiska människor.

De sista åren har dock varit hemska. Jag har varit mindre och mindre önskad på arbetsplatsen eftersom jag har åsikter som inte stämmer överens med vad kriminalvårdsinspektörerna tycker och tänker.

Ingen avtackning

Jag har alltid haft den åsikten att en arbetsplats inte kan utvecklas om det inte finns åsikter.

Efter att jag nu lämnat häktet Karlstad så får jag inte ens ett avslutande samtal eller någon form av avtackning. Jag måste säga att detta är mycket sorgligt.

Trivs bättre hos Polisen

Jag har i dag anställning inom Polisen, närmare bestämt inom Polisens kontaktcenter Bergslagen i Karlstad. Detta är en helt fantastisk arbetsplats som verkligen uppskattar sina medarbetare och har fantastiska kollegor.

Tack och hej häktet Karlstad … Jag kommer inte att sakna denna arbetsplats.

Urban