Den pågående Stridsåtgärdsutredningen har skjutit upp presentationen av sina slutsatser från sista maj. Nytt datum är 20 juni lagom till midsommar.

Utan att veta vad utredningen kommer att lägga fram vet vi att det är en klassisk taktik att vänta med impopulära förslag på försämringar lagom till semestertider, då man kan hoppas på att reaktionerna kommer att bli mindre.

Vi får inte låta oss luras.

Om förslag på inskränkningar blir verklighet skulle detta försvaga fackföreningsrörelsen kraftigt. Möjligheten att strejka är helt avgörande för att hindra arbetsgivare att ”avtalsshoppa”, alltså att välja det avtal som är billigast.

Vi kräver att regeringen lägger ned Stridsåtgärdsutredningen och lämnar de tänkbara förslag som utredningen kommer fram till utan beaktande.

Utifall att regeringen väljer att gå vidare med förslag på inskränkningar i strejk- och konflikträtten uppmanar Seko Pendelklubben vårt eget förbund och andra fackföreningar att rusta för kamp i form av en politisk varningsstrejk.