Det utspel som statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gjorde tillsammans med ordförande i Handelsanställdas förbunds Susanna Gideonsson var efterlängtat. Ett handlingsprogram för en trygg arbetsmarknad som tar ett helhetsgrepp på problematiken och omfattar såväl serviceyrkenas otrygga anställningsförhållanden som produktionsanställdas rädsla för att konkurreras ut av oseriösa arbetsgivare och lönedumpning från låglöneländer.

Frågan om avskaffande av allmän visstid är en fråga som Seko drivit länge. Så sent som 2013 strejkade våra medlemmar inom spårtrafiken efter att Pågatågen upphandlats och den nya arbetsgivaren valde att säga upp många i personalen och ge dem nya anställningar men med osäkrare anställningsformer och på deltid istället för de tillsvidareanställningar på heltid de hade haft tidigare. Vi vann den striden, men gång på gång har vi sett hur medlemmar med trygga heltidsanställningar fått försämrade villkor. Det har skett genom hyvling av arbetstid och att nyanställda endast i undantagsfall har fått tillsvidareanställningar på heltid. Allt i enlighet med den nu gällande lagstiftningen.

Beredda att ta fighten mot högern

Hela programmet är så bra att man skulle kunna tro att Seko skrivit det själva. Socialdemokraterna ser och förstår problematiken och är beredda att ta fighten i valrörelsen mot högern som dessutom vill försämra anställningstryggheten än mer. Vi litar på Socialdemokraterna och på att de kan genomföra det här programmet om dom får tillräckligt stöd av väljarna. I valrörelsen 2014 fick vi tio löften för ordning och reda på svenska arbetsmarknad och vi kan redan nu, trots ett svårt parlamentariskt läge, bocka av nio av punkterna som klara.

Låt valrörelsen handlar om detta! Berätta på era arbetsplatser om hur Socialdemokraterna vill öka tryggheten samtidigt som såväl allianspartierna och Sverigedemokraterna i Riksdagen har förslag på försämringar i anställningstryggheten. Skriv insändare, dela flygblad och pressa dina lokala högerpolitiker på svar om varför de vill försämra tryggheten och varför de motsätter sig våra krav på ökad trygghet på arbetsmarknaden.

 

Kadir Kasirga

Kriminalvårdare

Teres Lindberg,

Fd postanställd nu riksdagsledamot

Alexander Lindholm

Ombudsman för telekombranschen

Samtliga kandidater för S i Stockholm