Vi lever i en orolig tid. Det märks runt köksborden, i lunchrummen och i mötena mellan människor. Kriget känns nära, den grova brottsligheten gör sig påmind i vardagen, och för många höjs räkningarna snabbare än lönen.

Sverige har också blivit farligare. För många av Sekos medlemmar märks det också på jobbet. Polisen, fackförbund och arbetsgivare varnar alla för att den växande kriminaliteten och utnyttjandet i arbetslivet är en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet.

I det läget går Sverige, och Europa, till val den 9 juni.

Ta tillbaka kontrollen

Jag vill därför lyfta det som sällan får rubriker men som direkt påverkar alla er som arbetar inom Sekos branscher. Det handlar om att vi måste ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad från kriminella företag och organiserade brottsnätverk. Den så kallade arbetslivskriminaliteten måste bekämpas.

Att det inom Sekos branscher finns stora problem med kriminalitet är ingen nyhet. I branscher som är beroende av upphandlingar, där prislappen nästan uteslutande avgör vem som vinner, kommer det alltid finnas företag som konkurrerar med löner och arbetsvillkor. Då krävs det skärpta regler för att hålla borta skitföretagen från marknaden.

Sammantaget bidrar arbetslivskriminaliteten till dumpade löner, sämre villkor, utnyttjande av människor och riskerar att utsätta anställda för livsfara.

Vi ser också exempel, inom bland annat anläggningsbranschen, där chefer tvingar sina anställda att ta ut lönen i kontanter för att sedan betala tillbaka. Allt för att det ska se bra ut på lönespecifikationen.

Sammantaget bidrar arbetslivskriminaliteten till dumpade löner, sämre villkor, utnyttjande av människor och riskerar att utsätta anställda för livsfara.

Gör det svårare att fuska

Det behövs omfattande, långsiktiga och kraftfulla insatser om vi ska rensa upp i den röta som spridit sig långt in på svensk arbetsmarknad. Därför driver vi tio konkreta EU-förslag för att städa upp på arbetsmarknaden.

Vi vill göra det svårare att fuska.

Vi vill sätta stopp för de långa kedjorna av underentreprenörer som vi vet ökar risken för kriminalitet och utnyttjande. Vi vill också stärka entreprenörsansvaret över gränser och stoppa missbruket av utstationeringsregler för arbetskraftsinvandring.

Vi vill göra det lättare för kriminella att åka fast.

Ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet som stärker kontakten mellan länder är en viktig del av lösningen. Vi vill också se en gemensam europeisk lägstanivå på antalet arbetsmiljöinspektörer.

Inför kännbara straff

Vi vill göra straffen mer kännbara för de som åker fast:

Sanktioner mot arbetslivskriminalitet behöver kopplas till företagens omsättning för att verkligen kännas. Vi vill också se ett europeiskt näringsförbud. Inget land inom EU kan bli en fristad för kriminella företagare.

De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott på nätterna i vårt Europa.

I EU-valet 9 juni har du möjlighet att hjälpa oss se till att dessa förslag också blir verklighet. Gå och rösta.