Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Sekohärvan
I Gävle-Dala gick det trögare än på andra håll när ombudsman Anders Byquist skulle kartlägga ekonomin i de lokala klubbarna. Foto: Anders Thelberg
Reportage

Sekohärvan – hur kunde det hända?

En avstängd klubbstyrelse, en pågående polisutredning och 14 försvunna miljoner av Sekomedlemmarnas pengar. Sekotidningen och tidningen Arbetet har besökt Ljusdal på jakt efter förklaringar till det som kallas Sekohärvan.

23 oktober 2015 11:00

En majdag 2008 kom Anders Byquist på besök till Väg och ban klubb 221, som då huserade i Boll­näs. Han var Sekoombudsman på väg att gå i pension, men hade

tackat ja till att bli projektledare för uppdraget att kartlägga ekonomin i Sekos 24 lokala väg­- och banklubbar. Målet var att hitta ett håll­bart sätt att avlöna ombudsmännen på, utan de granskningsavgifter man dittills tagit ut av

arbetsgivare för att granska ackordslönerna. I stället skulle ombudsmännen anställas cen­tralt, och pengar skulle därför hämtas in från de lokala väg­- och banklubbarna.

Just i Bollnäs gick det lite trögt.

– Jag kan inte säga att de var helt emot att ställa upp, men jag var medveten om att där fanns ett motstånd mot att sätta över kapi­talet centralt. De medverkade ändå till sist. Men det tog tid att redovisa, det sköts på det ett halvår.

Vad han inte fick veta var att klubben för­valtade många miljoner och att hans besök skulle följas av en febril aktivitet för att flytta dessa till en i all hast skapad fritidsförening.

– Nej, det kunde jag inte tro. Att vi gjorde så mot varandra, i en facklig organisation.

Drivande i klubben i allmänhet och kring eko­nomin i synnerhet var den dynamiske Bosse Hedin. Då klubbens kassör, tillika auktionsut­ropare, vigselförrättare och populär sosse med omvittnat rättvisepatos. Men av klubbens för­mögenhet ville han inte dela med sig. Av ett sty­relseprotokoll framgår att han tolkade Anders Byquist så, att hälften av alla klubbens pengar riskerade att hamna i Stockholm.

”Det där handlade om kampen mellan cen­trum och periferi”, uttrycker en partikamrat.

Gävle­-Dala mot Stockholm.

Anders Byquist säger i dag att det aldrig varit på tal att man centralt ville ha hälften av pengarna. Så småningom betalade klub­ben, trots den initiala trögheten, 3 miljoner kronor totalt till ombudsmannalönerna.

Fritidsföreningen ”Väg & Ban Fritidsför­ening 221” bildas redan samma sommar, 2008. Styrelsen består enligt årsmötesprotokollet från 2009 av Bosse Hedin, två andra ledamö­ter från fackklubben och en revisor som är en annan än klubbens.

När Sekotidningen och Arbetet tar kontakt i oktober 2015 är denna revisor osäker på om han verkligen hade uppdraget, och tror sig möjligen ha varit revisorsersättare. Han hänvisar till Bosse Hedin ”som är den som är sakkunnig i det här”.

När revisionen till sist sker 2014 har 14 mil­joner flyttats till fritidsföreningen.

Det finns två läger bland Bosse Hedins kamrater i arbetarrörelsen i bygden. De som ser det som att pengar har försvunnit, kan­ske förskingrats, från medlemmarna, och de som ser det som att pengar har räddats från att hamna i Stockholm.

Tidslinje – detta har hänt

Maj 2008 Anders Byquist besöker klubben och redogör för Sekos intention att flytta lokalt kapital till Seko centralt.

25 augusti 2008 Klubbstyrelsen beviljar startbidrag på 3 miljoner kronor till fritidsföreningen. Samtidigt beslutas att klubbens lastbil och släpvagn ska säljas till fritidsföreningen för 1 krona styck.

28 augusti 2008 Fritidsföreningen bildas.

25 oktober 2008 Klubbstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag på 500000 kronor till fritidsföreningen. Bosse Hedin får mandat att sälja klubbens bilar.

Januari 2009 Klubben säljer två bilar med ett sammanlagt värde av 265000 kronor till fritidsföreningen för 1 krona styck. Den ena registreras på Bosse Hedin, den andra på en facklig kollega som bor på en annan ort.

13 februari 2009 Nytt bidrag på 200000 kronor förs över till fritidsföreningen.

19 mars 2009 Årsmötet beslutar att ytterligare 6 miljoner kronor ska föras över till fritidsföreningen.

8 maj 2009 Styrelsen beslutar att betala in ”hela årets lönekostnad till förbundet, 1,8 miljoner kronor” till Seko centralt. Senare betalar man in ytterligare 1,2 miljoner till förbundet som alltså får sammanlagt 3 miljoner kronor av klubben.

8 maj 2009 Fritidsföreningen håller årsmöte. Protokollet från detta är det enda spåret av föreningens verksamhet som Sekotidningen och tidningen Arbetet har hittat. Bosse Hedin utses till ensam firmatecknare.

22 juli 2009 Fritidsföreningen ansöker om förvärvstillstånd för tre sjötomter i Ljusdals kommun, klassade som jordbruksfastigheter.

31 augusti 2009 Länsstyrelsen nekar föreningen förvärvstillstånd.

14 september 2009 Klubbstyrelsen beviljar ytterligare 700000 kronor i anslag till fritidsföreningen.

Senare hösten 2009 Bosse Hedin förvärvar själv fastigheterna som fritidsföreningen nekats. Som boende i kommunen behöver han inget förvärvstillstånd.

22 oktober 2009 Bosse Hedin startar en enskild firma ”Mittens”. Firman ska syssla med ”jord & skogsbruk samt fiske, turism, äventyr.”

4 december 2009 Ytterligare 1,7 miljoner förs över till fritidsföreningen efter styrelsebeslut.

29 januari 2010 200 000 kronor förs över till fritidsföreningen som ska ordna en konferens och ”inköpa paintballsutrustning”.

6 september 2010 500 000 ytterligare anslås fritidsföreningen.

25 november 2010 Representantskapet för Väg och Ban 221 väljer Bosse Hedins son, då 22 år, till regionalt skyddsombud och beslutar att klubben ska anställa honom. Bosse Hedin undertecknar sedermera anställningsavtalet.

20 februari 2011 Klubbstyrelsen beslutar att köpa en stuga i Glöte, som medlemmar ska kunna få hyra. Verksamheten ska bedrivas i fritidsföreningen, Bosse Hedin får mandat att köpa stugan.

2011 (oklart datum) 420 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan att beslut har tagits i klubbstyrelsen.

16-17 februari 2012 Beslutas om anslag för 2012 om 20 000 kronor i månaden till fritidsföreningen. Klubbstyrelsen beslutar också att Bosse Hedins son ska få en förmånsbil till ett maxvärde

av 400000 kronor.

22 januari 2013 Styrelsen beviljar fritidsföreningen verksam- hetsbidrag på 240000 kronor.

2013 (oklart när) 25 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan styrelsebeslut.

26 juni 2013 Aktiebolaget Exvia bildas av fritidsföreningen med ett startkapital på minimibeloppet för aktiebolag, 50000 kronor.

7 april 2014 Beslutas om ett månadsanslag från klubben till fritidsföreningen för 2014 om 20000 kronor + ett anslag till en jubileumsgåva på 200000 kronor + 50000 kronor i ”riktat verksamhetsbidrag”.

2014 (oklart när) Fritidsföreningen ger ett ”ovillkorat aktieägartillskott” på 1 434 363 kronor till Exvia.

2014 Exvia har under året en kvinna anställd, till vilken lön på 205089 kronor betalas. Hon är uthyrd till fackklubben som assistent.

26 juli 2014 Exvia sponsrar en paintballtävling, Exvia Cup i Tallåsen, där sonen Hedin är aktiv.

September 2014 Klubben lånar ut 200000 kronor till Ljusdals folketshusförening, där Bosse Hedin är ordförande. Exvia har städkontraktet i folketshusföreningens lokaler.

Hösten 2014 En revision av klubben inleds på initiativ av Seko centralt.

13 maj 2015 Exvia lämnar in årsredovisningen för 2014 som visar ett minusresultat om 345205 kronor.

14 juli 2015 Seko stänger av och polisanmäler klubbstyrelsen för Väg och Ban 221. Bosse Hedin avskedas. Från och med nu agerar Sekos förbundsstyrelse som klub­ bens styrelse.

28 juli 2015 Åklagare beslutar att en förundersökning ska inledas.

3 september 2015 Seko stämmer den tidigare klubbstyrelsen på drygt 14 miljoner kronor.

14 oktober 2015 Seko stämmer Bosse Hedin på 300 000 kronor – bland annat för oredovisade kontantuttag och bilarna

som sålts till underpris.

20 oktober 2015 Fritidsföreningen — numera kallad Väg & Ban Trafiksäkerhetsförening — svarar på stämningen vid Hudiksvalls tingsrätt att Klubben inte har talerätt eftersom dess styrelse (Seko centralt) inte är vald av årsmötet. Man argumenterar samtidigt för att de ifrågasatta eko­ nomiska besluten varit demokratis­ ka och förenliga med stadgarna.

Mattias Dahlgren, Sekotidningen
redaktionen@sekotidningen.se
Birgitta Ländin, Arbetet
redaktionen@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Många besök under Sekos medlemsvecka

Många besök under Sekos medlemsvecka

Närmare 10 000 anställda i Sekos branscher fick besök när Seko hade medlemsvecka i april. Nu har förbundet registrerat plussiffror i medlemsregistret för första gången på länge. Läs mer

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

I april beslutade Kriminalvården i region väst att flytta Sekos skyddsombud Leif Kyldal från häktet Göteborg till Skogomeanstalten. Han närmaste chef hade känt sig hotad när Leif pekade på arbetsmiljöproblem på avdelningen. Läs mer

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO:s ekonomer räknar med ytterligare några goda år - och med lägre arbetslöshet än någon annan prognosmakare. Använd de goda tiderna för att ta itu med bristerna i välfärden, uppmanar de. Läs mer

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Kvinnliga busskonduktörer i den indiska delstaten Maharashtra får sin betalda mammaledighet utökad från sex till nio månader. Bland annat tack vare Sekos stöd till det lokala facket och dess kvinnliga aktivister. Läs mer

Experten: Så undviker du en stressig semester

Experten: Så undviker du en stressig semester

Sommarsemestern ser många fram emot som en tid för att ta det lugnt och ha det härligt. Men så blir det långt ifrån alltid när ambitionerna blir för stora. Vi frågade Samuel West, psykolog och forskare, hur man kan tänka för att inte hamna i värsta semesterstressen. Läs mer

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Trafikverket ”ser över möjliga handlingsalternativ” och ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet. Det sker efter tidningen Arbetets avslöjande om allvarliga arbetsmiljöbrister på Förbifart Stockholm-bygget på Lovön. Läs mer

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Vibrationsskador satte stopp för Bo Hadrys yrkesliv. Genom Seko har han fått hjälp att söka de ersättningar han har rätt till. – Helt plötsligt har det funnits en massa pengar på kontot. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Brevbäraren Åsa Åsberg är aktiv i Seko Posten och vald till LO-distriktets representantskap i Västerbotten. Hon uppmanades att lämna det uppdraget eftersom hon står på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige. Det är inget Seko står bakom. Läs mer

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Trafikverket har en "skyldighet att agera" mot bristerna. Det menar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) efter tidningen Arbetets avslöjande om arbetsmiljöbrister på bygget av Förbifart Stockholm. Läs mer

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

170 personer varslas när Crane AB flyttar sedeltryckeriet från Tumba pappersbruk till Malta. Dessutom berörs ett 60-tal bemanningsanställda av flyttbeskedet. Läs mer

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

”Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år.” Så skrev Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven på DN debatt den 26 februari i år. Vi kollar om det stämmer. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

Central förhandling

En förhandling som förs mellan centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Till exempel mellan Seko och Almega. Se Sekos motparter.