Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Sekohärvan
I Gävle-Dala gick det trögare än på andra håll när ombudsman Anders Byquist skulle kartlägga ekonomin i de lokala klubbarna. Foto: Anders Thelberg
Reportage

Sekohärvan – hur kunde det hända?

En avstängd klubbstyrelse, en pågående polisutredning och 14 försvunna miljoner av Sekomedlemmarnas pengar. Sekotidningen och tidningen Arbetet har besökt Ljusdal på jakt efter förklaringar till det som kallas Sekohärvan.

23 oktober 2015 11:00

En majdag 2008 kom Anders Byquist på besök till Väg och ban klubb 221, som då huserade i Boll­näs. Han var Sekoombudsman på väg att gå i pension, men hade

tackat ja till att bli projektledare för uppdraget att kartlägga ekonomin i Sekos 24 lokala väg­- och banklubbar. Målet var att hitta ett håll­bart sätt att avlöna ombudsmännen på, utan de granskningsavgifter man dittills tagit ut av

arbetsgivare för att granska ackordslönerna. I stället skulle ombudsmännen anställas cen­tralt, och pengar skulle därför hämtas in från de lokala väg­- och banklubbarna.

Just i Bollnäs gick det lite trögt.

– Jag kan inte säga att de var helt emot att ställa upp, men jag var medveten om att där fanns ett motstånd mot att sätta över kapi­talet centralt. De medverkade ändå till sist. Men det tog tid att redovisa, det sköts på det ett halvår.

Vad han inte fick veta var att klubben för­valtade många miljoner och att hans besök skulle följas av en febril aktivitet för att flytta dessa till en i all hast skapad fritidsförening.

– Nej, det kunde jag inte tro. Att vi gjorde så mot varandra, i en facklig organisation.

Drivande i klubben i allmänhet och kring eko­nomin i synnerhet var den dynamiske Bosse Hedin. Då klubbens kassör, tillika auktionsut­ropare, vigselförrättare och populär sosse med omvittnat rättvisepatos. Men av klubbens för­mögenhet ville han inte dela med sig. Av ett sty­relseprotokoll framgår att han tolkade Anders Byquist så, att hälften av alla klubbens pengar riskerade att hamna i Stockholm.

”Det där handlade om kampen mellan cen­trum och periferi”, uttrycker en partikamrat.

Gävle­-Dala mot Stockholm.

Anders Byquist säger i dag att det aldrig varit på tal att man centralt ville ha hälften av pengarna. Så småningom betalade klub­ben, trots den initiala trögheten, 3 miljoner kronor totalt till ombudsmannalönerna.

Fritidsföreningen ”Väg & Ban Fritidsför­ening 221” bildas redan samma sommar, 2008. Styrelsen består enligt årsmötesprotokollet från 2009 av Bosse Hedin, två andra ledamö­ter från fackklubben och en revisor som är en annan än klubbens.

När Sekotidningen och Arbetet tar kontakt i oktober 2015 är denna revisor osäker på om han verkligen hade uppdraget, och tror sig möjligen ha varit revisorsersättare. Han hänvisar till Bosse Hedin ”som är den som är sakkunnig i det här”.

När revisionen till sist sker 2014 har 14 mil­joner flyttats till fritidsföreningen.

Det finns två läger bland Bosse Hedins kamrater i arbetarrörelsen i bygden. De som ser det som att pengar har försvunnit, kan­ske förskingrats, från medlemmarna, och de som ser det som att pengar har räddats från att hamna i Stockholm.

Tidslinje – detta har hänt

Maj 2008 Anders Byquist besöker klubben och redogör för Sekos intention att flytta lokalt kapital till Seko centralt.

25 augusti 2008 Klubbstyrelsen beviljar startbidrag på 3 miljoner kronor till fritidsföreningen. Samtidigt beslutas att klubbens lastbil och släpvagn ska säljas till fritidsföreningen för 1 krona styck.

28 augusti 2008 Fritidsföreningen bildas.

25 oktober 2008 Klubbstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag på 500000 kronor till fritidsföreningen. Bosse Hedin får mandat att sälja klubbens bilar.

Januari 2009 Klubben säljer två bilar med ett sammanlagt värde av 265000 kronor till fritidsföreningen för 1 krona styck. Den ena registreras på Bosse Hedin, den andra på en facklig kollega som bor på en annan ort.

13 februari 2009 Nytt bidrag på 200000 kronor förs över till fritidsföreningen.

19 mars 2009 Årsmötet beslutar att ytterligare 6 miljoner kronor ska föras över till fritidsföreningen.

8 maj 2009 Styrelsen beslutar att betala in ”hela årets lönekostnad till förbundet, 1,8 miljoner kronor” till Seko centralt. Senare betalar man in ytterligare 1,2 miljoner till förbundet som alltså får sammanlagt 3 miljoner kronor av klubben.

8 maj 2009 Fritidsföreningen håller årsmöte. Protokollet från detta är det enda spåret av föreningens verksamhet som Sekotidningen och tidningen Arbetet har hittat. Bosse Hedin utses till ensam firmatecknare.

22 juli 2009 Fritidsföreningen ansöker om förvärvstillstånd för tre sjötomter i Ljusdals kommun, klassade som jordbruksfastigheter.

31 augusti 2009 Länsstyrelsen nekar föreningen förvärvstillstånd.

14 september 2009 Klubbstyrelsen beviljar ytterligare 700000 kronor i anslag till fritidsföreningen.

Senare hösten 2009 Bosse Hedin förvärvar själv fastigheterna som fritidsföreningen nekats. Som boende i kommunen behöver han inget förvärvstillstånd.

22 oktober 2009 Bosse Hedin startar en enskild firma ”Mittens”. Firman ska syssla med ”jord & skogsbruk samt fiske, turism, äventyr.”

4 december 2009 Ytterligare 1,7 miljoner förs över till fritidsföreningen efter styrelsebeslut.

29 januari 2010 200 000 kronor förs över till fritidsföreningen som ska ordna en konferens och ”inköpa paintballsutrustning”.

6 september 2010 500 000 ytterligare anslås fritidsföreningen.

25 november 2010 Representantskapet för Väg och Ban 221 väljer Bosse Hedins son, då 22 år, till regionalt skyddsombud och beslutar att klubben ska anställa honom. Bosse Hedin undertecknar sedermera anställningsavtalet.

20 februari 2011 Klubbstyrelsen beslutar att köpa en stuga i Glöte, som medlemmar ska kunna få hyra. Verksamheten ska bedrivas i fritidsföreningen, Bosse Hedin får mandat att köpa stugan.

2011 (oklart datum) 420 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan att beslut har tagits i klubbstyrelsen.

16-17 februari 2012 Beslutas om anslag för 2012 om 20 000 kronor i månaden till fritidsföreningen. Klubbstyrelsen beslutar också att Bosse Hedins son ska få en förmånsbil till ett maxvärde

av 400000 kronor.

22 januari 2013 Styrelsen beviljar fritidsföreningen verksam- hetsbidrag på 240000 kronor.

2013 (oklart när) 25 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan styrelsebeslut.

26 juni 2013 Aktiebolaget Exvia bildas av fritidsföreningen med ett startkapital på minimibeloppet för aktiebolag, 50000 kronor.

7 april 2014 Beslutas om ett månadsanslag från klubben till fritidsföreningen för 2014 om 20000 kronor + ett anslag till en jubileumsgåva på 200000 kronor + 50000 kronor i ”riktat verksamhetsbidrag”.

2014 (oklart när) Fritidsföreningen ger ett ”ovillkorat aktieägartillskott” på 1 434 363 kronor till Exvia.

2014 Exvia har under året en kvinna anställd, till vilken lön på 205089 kronor betalas. Hon är uthyrd till fackklubben som assistent.

26 juli 2014 Exvia sponsrar en paintballtävling, Exvia Cup i Tallåsen, där sonen Hedin är aktiv.

September 2014 Klubben lånar ut 200000 kronor till Ljusdals folketshusförening, där Bosse Hedin är ordförande. Exvia har städkontraktet i folketshusföreningens lokaler.

Hösten 2014 En revision av klubben inleds på initiativ av Seko centralt.

13 maj 2015 Exvia lämnar in årsredovisningen för 2014 som visar ett minusresultat om 345205 kronor.

14 juli 2015 Seko stänger av och polisanmäler klubbstyrelsen för Väg och Ban 221. Bosse Hedin avskedas. Från och med nu agerar Sekos förbundsstyrelse som klub­ bens styrelse.

28 juli 2015 Åklagare beslutar att en förundersökning ska inledas.

3 september 2015 Seko stämmer den tidigare klubbstyrelsen på drygt 14 miljoner kronor.

14 oktober 2015 Seko stämmer Bosse Hedin på 300 000 kronor – bland annat för oredovisade kontantuttag och bilarna

som sålts till underpris.

20 oktober 2015 Fritidsföreningen — numera kallad Väg & Ban Trafiksäkerhetsförening — svarar på stämningen vid Hudiksvalls tingsrätt att Klubben inte har talerätt eftersom dess styrelse (Seko centralt) inte är vald av årsmötet. Man argumenterar samtidigt för att de ifrågasatta eko­ nomiska besluten varit demokratis­ ka och förenliga med stadgarna.

Mattias Dahlgren, Sekotidningen
redaktionen@sekotidningen.se
Birgitta Ländin, Arbetet
redaktionen@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier i facket #inteförhandlingsbart

Uppropet #inteförhandlingsbart har idag publicerats i tidningen Etc. 1501 kvinnor från alla fackförbund vittnar om sexism, övergrepp och tystnadskultur inom fackföreningsrörelsen. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

I dagarna publiceras ett upprop under hashtaggen #inteförhandlingsbart. Där vittnar kvinnor med fackliga uppdrag om sexuella trakasserier, kränkningar och sexism inom facket. Det blir ett i raden av upprop från kvinnor i olika branscher under metoo-rörelsen. Allt från skådespelare och sångare, till politiker och ingenjörer har vittnat om utsatthet. Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Avtal

En överenskommelse mellan två parter, se även kollektivavtal.