Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Delar av Vägverket och Banverket bolagiseras

26 oktober 2007 09:41

När det första steget i den föreslagna privatiseringen tas vill utredaren att Vägverket Konsult och Banverket Projektering slås ihop till ett aktiebolag.
Hon tycker också att Vägverket Produktion kan bolagiseras vid samma tidpunkt.
Däremot föreslår hon regeringen väntar ett år till med att bolagisera Banverket Produktion. Den tiden ska användas till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna, bland annat genom att sammanslagningen mellan Banverket Produktion och Banverket Industridivision ska bli färdig.Omställningskostnaderna räknar utredaren med ska bli störst i Vägverket. Några ekonomiska tillskott ska emellertid inte behövas för att genomföra bolagiseringarna, menar Christina Rogestam.

Bolagiseringen av delar av Vägverket kommer att kosta totalt 374 miljoner, varav 222 miljoner drabbar Vägverket Produktion, 119 miljoner Vägverket Konsult och resterande 33 miljoner det som blir kvar av myndigheten.
Bolagiseringen av delar av Banverket blir betydligt billigare: cirka 70 miljoner. Kostnaderna fördelas med 40 miljoner för Banverket Produktion, 25 miljoner för Banverket Konsult och 5 miljoner på det som blir kvar av myndigheten.
De delar av verksamheten som ska bolagiseras har mycket personal. Något minskat personalbehov räknar utredaren inte med, men de som väljer att inte följa med till de nya bolagen riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Utredaren har lagt fram en handlingsplan för bolagiseringen och konstaterar samtidigt att förberedelsearbetet redan har börjat.
Idag fungerar Banverket och Vägverket enligt en så kallad beställar-utförarmodell. Det innebär att Banverket produktion och Vägverket produktion lägger anbud på de uppdrag som verkens beställarenheter lägger ut och därmed konkurrerar om jobben.
Den modellen gillas inte av vare sig regeringen eller utredaren, som menar att det blir problem med konkurrensen som kan ge upphov till korssubventionering av den egna verksamheten.
anita.fors@sekotidningen.se

PENSIONERNA – EN FRÅGA ATT LÖSA
En bolagisering av delar av Vägverket och Banverket får konsekvenser för pensionsförmånerna för de anställda. Den statliga utredaren Christina Rogestam har tagit upp två frågeställningar.
Framför allt handlar det om redan finansierade pensionsförmåner som hänger ihop med anställningen, till exempel lägre pensionsålder.
För de delar som ska bolagiseras inom Banverket handlar det om pensionsrättigheter på 680 miljoner kronor som omfattar 1.638 anställda.
För de delar som ska bolagiseras inom Vägverket handlar det om pensionsrättigheter på drygt 410 miljoner kronor som omfattar 760 anställda.
Christina Rogestam konstaterar i sin utredning att varken SJ eller Telia lyckats lösa pensionsfrågan på ett bra sätt i samband med bolagiseringen
Hon menar att det finns olika tänkbara lösningar för att de anställda ska få behålla sina pensionsförmåner.
Ett sätt vore att omförhandla pensionsförmånerna till en annan typ av ekonomisk ersättning, pension eller lön. Ett annat sätt är att regeringen beviljar en personlig statlig pensionsrätt åt de som omfattas av dagens pensionsförmåner. Ett tredje sätt är att regeringen för över från Statens pensionsverk, SPV, till de nya bolagen.
Utredningen tar dock inte ställning till hur regeringen bör lösa frågan.
Därutöver finns en del pensionsskulder för delpensioner och pensionsersättningar inom de delar av verksamheten som föreslås bli bolagiserade. Det handlar om cirka 30 miljoner för Vägverket och 8 miljoner för Banverket – skulder som utredaren menar kan lösas genom engångspremier i samband med bolagiseringarna.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Löneform

I huvudsak finns det två löneformer: fast tidlön, oftast månadslön, och rörlig lön, som beror på prestation och resultat. Ackord är en typ av rörlig lön. Man kan också komma överens om en kombination av fast tidlön och rörlig lön, så kallad premielön.